06 apr 2016 06:00

06 apr 2016 06:00

"Glöm inte mig, pappa!"

SKARABORG: Nytt stöd för att öka medvetandet om skärmvanor

Hur mycket ska små barn sitta vid en skärm?
Prioriterar föräldrar sin mobiltelefon framför sitt barn?
– Vi vill att föräldrarna ska tänka efter själva, säger verksamhetsutvecklare Christina Djäken.

Frågorna blir allt viktigare, med tanke på att antalet mobiltelefoner, läsplattor och dator ökar i hemmen. Mobilen finns ofta på matbordet och i soffan handlar det om familjesurf. Enligt en undersökning, i vårdfokus.se, har de flesta av dagens treåringar varit ute på nätet; 42 procent av femåringarna använder internet några gånger i veckan.

Christina Djäken, verksamhetsutvecklare vid barnhälsovården, säger att barnens tid vid datorn och tv:n bör begränsas men att det numera inte finns några konkreta riktlinjer.

– Däremot bör vi tänka mer på hur föräldrarna använder telefonen och paddan när barnen är med. Barn behöver bli sedda och få uppmärksamhet och ögonkontakt med sina föräldrar. Om föräldern i stället har ögonen på sin mobil är det svårt och barnet missar något som är oerhört viktigt.

Säkerhetsaspekt

– Samtidigt är det en barnsäkerhetsaspekt; det kan hända mycket med ett lekande barn om föräldern håller på med mobilen i stället för att ha uppsikt på barnet.

Hon berättar om mammor som har ögonen på mobilen i stället för på barnet när de ammar.

– Den ögonkontakten är väldigt viktig för både barnet och mamman.

Christina Djäken betonar att ny teknik är framtiden, men att föräldrar måste tänka till och ge sina barn tid och uppmärksamhet. Hon skulle gärna se att ett barn som kommer hem efter en dag på förskolan ska slippa konkurrensen från mobilen eller paddan under kvällen.

– Föräldrarna kan lägga ifrån sig paddan och mobilen tills barnet somnat. Svårare än så är det inte.

Ett viktigt stöd

Nu ska personalen på barnavårdscentralerna få ett material, som ska vara ett stöd i arbetet. Det heter ”Familjeliv, små barn och medier” och består av 13 illustrationer som visar vanliga situationer kring små barn och deras medieanvändning. Bilderna, som tar upp både barns och föräldrars användande av mobil och padda, kan fungera som underlag för samtal och diskussion.

Just nu testas samtalsstödet i Stockholm. Samtliga BVC-sjuksköterskor har utbildats och responsen har varit positiv. Under hösten ska det utvärderas och sedan ska det lanseras i samtliga landsting och regioner. När det kommer till Skaraborg är inte klart, men det lär dyka upp på mottagningarna.

– Det kan bland annat användas när vi har föräldrastöd i grupp och blir en viktig del i hela konceptet; det är ju mycket vi ska prata om. Vi träffar ju alla barn och föräldrar, det är bra att få ut budskapet. Vi vill inte komma med pekpinnar, föräldrarna måste tänka efter själva hur mycket tid mobilen stjäl från barnen.

Frågorna blir allt viktigare, med tanke på att antalet mobiltelefoner, läsplattor och dator ökar i hemmen. Mobilen finns ofta på matbordet och i soffan handlar det om familjesurf. Enligt en undersökning, i vårdfokus.se, har de flesta av dagens treåringar varit ute på nätet; 42 procent av femåringarna använder internet några gånger i veckan.

Christina Djäken, verksamhetsutvecklare vid barnhälsovården, säger att barnens tid vid datorn och tv:n bör begränsas men att det numera inte finns några konkreta riktlinjer.

– Däremot bör vi tänka mer på hur föräldrarna använder telefonen och paddan när barnen är med. Barn behöver bli sedda och få uppmärksamhet och ögonkontakt med sina föräldrar. Om föräldern i stället har ögonen på sin mobil är det svårt och barnet missar något som är oerhört viktigt.

Säkerhetsaspekt

– Samtidigt är det en barnsäkerhetsaspekt; det kan hända mycket med ett lekande barn om föräldern håller på med mobilen i stället för att ha uppsikt på barnet.

Hon berättar om mammor som har ögonen på mobilen i stället för på barnet när de ammar.

– Den ögonkontakten är väldigt viktig för både barnet och mamman.

Christina Djäken betonar att ny teknik är framtiden, men att föräldrar måste tänka till och ge sina barn tid och uppmärksamhet. Hon skulle gärna se att ett barn som kommer hem efter en dag på förskolan ska slippa konkurrensen från mobilen eller paddan under kvällen.

– Föräldrarna kan lägga ifrån sig paddan och mobilen tills barnet somnat. Svårare än så är det inte.

Ett viktigt stöd

Nu ska personalen på barnavårdscentralerna få ett material, som ska vara ett stöd i arbetet. Det heter ”Familjeliv, små barn och medier” och består av 13 illustrationer som visar vanliga situationer kring små barn och deras medieanvändning. Bilderna, som tar upp både barns och föräldrars användande av mobil och padda, kan fungera som underlag för samtal och diskussion.

Just nu testas samtalsstödet i Stockholm. Samtliga BVC-sjuksköterskor har utbildats och responsen har varit positiv. Under hösten ska det utvärderas och sedan ska det lanseras i samtliga landsting och regioner. När det kommer till Skaraborg är inte klart, men det lär dyka upp på mottagningarna.

– Det kan bland annat användas när vi har föräldrastöd i grupp och blir en viktig del i hela konceptet; det är ju mycket vi ska prata om. Vi träffar ju alla barn och föräldrar, det är bra att få ut budskapet. Vi vill inte komma med pekpinnar, föräldrarna måste tänka efter själva hur mycket tid mobilen stjäl från barnen.