16 mar 2016 06:00

16 mar 2016 06:00

"Ingen bekväm lösning"

SKARABORG: Barn och vuxna på samma akutmottagning

Alla barn som behöver akut vård på Skaraborgs sjukhus får söka sig till den stora akutmottagningen.
– Det är ingen bekväm lösning, säger verksamhetschefen Hans Halén.

Tidigare hamnade alla barn med problem som krävde kirurgi eller ortopedi på den vanliga akutmottagningen. Akut sjuka barn med andra symptom fick hjälp under dagtid (8-17) på barnmottagningen.

Sedan 1 mars, då flytten av barnmottagningen från entréplanet till det nya BK-huset inleddes, ska alla barn med akuta problem tas om hand på akutmottagningen.

– Vi har ingen möjlighet att ta hand om akut sjuka barn på barnmottagningen, säger verksamhetschefen Maria Söderberg.

Hon betonar att det handlar om ett provisorium, men att det kommer att gälla tills den nya akuten öppnar om några år. Där kommer det att bli barnakut, vilket innebär att barn och vuxna hänvisas till separata väntrum. Men det dröjer och under tiden får de akut sjuka barnen vänta tillsammans med vuxna.

– Det är inga optimala lokaler, men vi har inte något att välja på, säger Söderberg.

Hade det inte varit bra att ha att ha möjlighet till akut verksamhet i BK-huset?

– Vi planerade för det från början, men den dåvarande sjukhusledningen plockade bort det. På sikt kommer det att bli jättebra med den nya akuten.

Fler barn till akuten

Tidigare kom mellan tio och 15 barn om dygnet till akuten. Efter nyordningen handlar det om cirka 20 barn, vilket innebär att ökningen pendlar mellan fem och tio barn.

Akutens verksamhetschef Hans Halén konstaterar att de trånga lokalerna inte är anpassade för barnverksamhet, men att flytten inte fått några allvarliga konsekvenser.

– Vi har fått synpunkter från föräldrar som upplevt att de fått vänta länge, samtidigt blir ju effekten att fler barn ser sjuka vuxna i väntrum och liknande. Vi försöker jobba så smart vi kan för att hålla isär patientgrupperna, men det är svårt, säger Halén.

Under dagtid bemannas akuten med en barnsjuksköterska. Akutverksamheten söker även personal till fyra nya tjänster för barnsjuksköterskor. Tjänsterna ska finansieras med den öronmärkta förstärkningen till akutvårdskedjorna som regionen tog beslut om förra året.

– Vi vill ha en förstärkning av barnkompetensen på akuten, säger Halén.

Tidigare hamnade alla barn med problem som krävde kirurgi eller ortopedi på den vanliga akutmottagningen. Akut sjuka barn med andra symptom fick hjälp under dagtid (8-17) på barnmottagningen.

Sedan 1 mars, då flytten av barnmottagningen från entréplanet till det nya BK-huset inleddes, ska alla barn med akuta problem tas om hand på akutmottagningen.

– Vi har ingen möjlighet att ta hand om akut sjuka barn på barnmottagningen, säger verksamhetschefen Maria Söderberg.

Hon betonar att det handlar om ett provisorium, men att det kommer att gälla tills den nya akuten öppnar om några år. Där kommer det att bli barnakut, vilket innebär att barn och vuxna hänvisas till separata väntrum. Men det dröjer och under tiden får de akut sjuka barnen vänta tillsammans med vuxna.

– Det är inga optimala lokaler, men vi har inte något att välja på, säger Söderberg.

Hade det inte varit bra att ha att ha möjlighet till akut verksamhet i BK-huset?

– Vi planerade för det från början, men den dåvarande sjukhusledningen plockade bort det. På sikt kommer det att bli jättebra med den nya akuten.

Fler barn till akuten

Tidigare kom mellan tio och 15 barn om dygnet till akuten. Efter nyordningen handlar det om cirka 20 barn, vilket innebär att ökningen pendlar mellan fem och tio barn.

Akutens verksamhetschef Hans Halén konstaterar att de trånga lokalerna inte är anpassade för barnverksamhet, men att flytten inte fått några allvarliga konsekvenser.

– Vi har fått synpunkter från föräldrar som upplevt att de fått vänta länge, samtidigt blir ju effekten att fler barn ser sjuka vuxna i väntrum och liknande. Vi försöker jobba så smart vi kan för att hålla isär patientgrupperna, men det är svårt, säger Halén.

Under dagtid bemannas akuten med en barnsjuksköterska. Akutverksamheten söker även personal till fyra nya tjänster för barnsjuksköterskor. Tjänsterna ska finansieras med den öronmärkta förstärkningen till akutvårdskedjorna som regionen tog beslut om förra året.

– Vi vill ha en förstärkning av barnkompetensen på akuten, säger Halén.