09 mar 2016 06:00

09 mar 2016 06:00

Ingen kritik av Skas-överläkare

IVO: "Borde ha fått hjälp av vårdgivaren"

Inspektionen för vård och omsorg riktar ingen kritik mot överläkaren som anmäldes av Skaraborgs sjukhus för bland annat bristande handläggning av patienter.

Överläkaren avskedades av Skaraborgs sjukhus i våras, efter en internutredning. Motiveringen var att läkaren brustit i regler för rutiner och journalföring av patienter samt för sitt forsknings- och utvecklingsarbete.

Brister

Efter avskedandet gjorde Skas ännu en utredning och hittade, enligt anmälan till Ivo, brister i handläggningen av patienter som inte fått eller erbjudits den behandling som deras medicinska tillstånd krävde.

Skas anmälde ärendet till Ivo, men myndigheten avslutar ärendet utan att ge någon kritik, eller utföra någon annan åtgärd, avseende överläkarens yrkesutövning.

Har inte brustit

Ivo anser inte att överläkaren brustit i handläggningen av sina patienter, eller i sin dokumentationsskyldighet så mycket att han ska tilldelas kritik. Därmed anser Ivo att överläkaren inte utgör en patientsäkerhetsrisk, enligt patientsäkerhetslagen.

I sitt svar har överläkaren skrivit att det förekommit vissa dröjsmål och dokumentationsbrister, vilket varit en prioriteringsfråga, och han menar att Skas inte gjort något för att minska patientsäkerhetsriskerna på grund av bristerna. Ivo men att överläkaren borde fått hjälp av vårdgivaren, med till exempel tidsutrymme, att åtgärda bristerna.

Bedömer inte

Ivo betonar att uppgifterna i anmälan om överläkarens forsknings- och utvecklingsarbetet samt samarbetsproblem inte faller inom myndighetens tillsyn.

– Därför kommer vi inte att ta ställning till de frågor som rör tillvägagångssätt och kvalité i läkarens forskningsarbete, eller de arbetsrättsliga förhållanden som vårdgivaren angivit, skriver Ivo.

Överläkaren vill i dagsläget inte kommentera Ivos beslut.

Överläkaren avskedades av Skaraborgs sjukhus i våras, efter en internutredning. Motiveringen var att läkaren brustit i regler för rutiner och journalföring av patienter samt för sitt forsknings- och utvecklingsarbete.

Brister

Efter avskedandet gjorde Skas ännu en utredning och hittade, enligt anmälan till Ivo, brister i handläggningen av patienter som inte fått eller erbjudits den behandling som deras medicinska tillstånd krävde.

Skas anmälde ärendet till Ivo, men myndigheten avslutar ärendet utan att ge någon kritik, eller utföra någon annan åtgärd, avseende överläkarens yrkesutövning.

Har inte brustit

Ivo anser inte att överläkaren brustit i handläggningen av sina patienter, eller i sin dokumentationsskyldighet så mycket att han ska tilldelas kritik. Därmed anser Ivo att överläkaren inte utgör en patientsäkerhetsrisk, enligt patientsäkerhetslagen.

I sitt svar har överläkaren skrivit att det förekommit vissa dröjsmål och dokumentationsbrister, vilket varit en prioriteringsfråga, och han menar att Skas inte gjort något för att minska patientsäkerhetsriskerna på grund av bristerna. Ivo men att överläkaren borde fått hjälp av vårdgivaren, med till exempel tidsutrymme, att åtgärda bristerna.

Bedömer inte

Ivo betonar att uppgifterna i anmälan om överläkarens forsknings- och utvecklingsarbetet samt samarbetsproblem inte faller inom myndighetens tillsyn.

– Därför kommer vi inte att ta ställning till de frågor som rör tillvägagångssätt och kvalité i läkarens forskningsarbete, eller de arbetsrättsliga förhållanden som vårdgivaren angivit, skriver Ivo.

Överläkaren vill i dagsläget inte kommentera Ivos beslut.