04 mar 2016 14:20

04 mar 2016 14:20

Ny inriktning på försvaret

LISA-MORDET

Nerijus Bilevicius försvarare, advokat Björn Hurtig, anser att det enda bevis som finns för att hans klient är skyldig till mordet på Lisa Holm är dna från honom på bland annat flickans kläder.
– Men måste dna ha avsatts där i samband med ett mord? Det skulle ju kunnat hamna där efteråt.

På måndag är det sista dag att överklaga hovrättsdomen och begära prövningstillstånd i Högsta Domstolen. Att få till en HD-prövning kan verka närmast omöjligt, Göta hovrätt ansåg ju, precis som Skaraborgs tingsrätt, att det tveklöst är den 35-årige Nerijus Bilevicius som mördat 17-åriga Skövdeflickan Lisa Holm. Båda domstolarna var övertygade om hans skuld och dömde honom till livstids fängelse.

Bilevicus har genom hela rättsprocessen förnekat mordet och har till och med sagt att han aldrig har sett Lisa Holm. Han har inte haft någon förklaring till varför hans dna har funnits på bland annat hennes kläder och det rör där hon enligt domstolarna har hängts.

Men när Bilevicus nye försvarare, advokat Björn Hurtig som nyligen ersatte sparkade Inger Rönnbäck, ska överklaga domen antyder han att det kan finnas andra förklaringar till dna-spåren.

– För det första, när jag nu överklagar är det bara en kort skrivelse där jag begär anstånd till den 15 april, då ska jag utveckla grunderna till överklagandet. Jag kan inte tro annat än att HD går med på att jag får mer tid på mig, säger Hurtig till SLA.

– Jag anser att det enda bevis som finns mot min klient är dna-spåren. Och utan att säga vad jag helt riktar in försvaret på vore det väl konstigt om det i huvudsak inte kommer att handla om just dna-spåren.

Björn Hurtig säger att alla har tagit för givet att dna-spåren har avsatts på Lisas kläder i samband med ett mord.

– Men måste det vara så? Skulle det inte kunna vara så att de har avsatts senare? Att de har hamnat där i samband med att man tar ner flickan eller flyttar henne?

Hurtig antyder därmed att hans klient kan ha rört vid Lisa när hon redan var död och att någon annan därmed har mördat flickan.

– Jag vill inte säga så mycket mer, men jag kan konstatera att jag i alla fall inte tror på några konspirationsteorier från poliser eller andra.

Både tingsrätt och hovrätt var tydliga – det finns ingen tvekan om vem som mördat Lisa Holm – men Hurtig ångrar ändå inte att han tog över efter Rönnbäck.

– Alla måste ju förstå att detta är ett svårt arbete men jag ångrar mig inte alls, han begärde ju att jag skulle bistå honom.

Hurtig anser också att det finns andra aspekter i ärendet som inte belysts tillräckligt och som inte nödvändigtvis handlar om ansvar.

– Domstolarna säger att han har begått detta brutala sexualmord, men ändå anser man inte att han behöver genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Hurtig har också begärt av åklagaren om att få utföra vissa åtgärder.

– Jag vill inte säga vad, men det handlar om att kontrollera vissa saker, sådant som borde belysts mer.

På måndag är det sista dag att överklaga hovrättsdomen och begära prövningstillstånd i Högsta Domstolen. Att få till en HD-prövning kan verka närmast omöjligt, Göta hovrätt ansåg ju, precis som Skaraborgs tingsrätt, att det tveklöst är den 35-årige Nerijus Bilevicius som mördat 17-åriga Skövdeflickan Lisa Holm. Båda domstolarna var övertygade om hans skuld och dömde honom till livstids fängelse.

Bilevicus har genom hela rättsprocessen förnekat mordet och har till och med sagt att han aldrig har sett Lisa Holm. Han har inte haft någon förklaring till varför hans dna har funnits på bland annat hennes kläder och det rör där hon enligt domstolarna har hängts.

Men när Bilevicus nye försvarare, advokat Björn Hurtig som nyligen ersatte sparkade Inger Rönnbäck, ska överklaga domen antyder han att det kan finnas andra förklaringar till dna-spåren.

– För det första, när jag nu överklagar är det bara en kort skrivelse där jag begär anstånd till den 15 april, då ska jag utveckla grunderna till överklagandet. Jag kan inte tro annat än att HD går med på att jag får mer tid på mig, säger Hurtig till SLA.

– Jag anser att det enda bevis som finns mot min klient är dna-spåren. Och utan att säga vad jag helt riktar in försvaret på vore det väl konstigt om det i huvudsak inte kommer att handla om just dna-spåren.

Björn Hurtig säger att alla har tagit för givet att dna-spåren har avsatts på Lisas kläder i samband med ett mord.

– Men måste det vara så? Skulle det inte kunna vara så att de har avsatts senare? Att de har hamnat där i samband med att man tar ner flickan eller flyttar henne?

Hurtig antyder därmed att hans klient kan ha rört vid Lisa när hon redan var död och att någon annan därmed har mördat flickan.

– Jag vill inte säga så mycket mer, men jag kan konstatera att jag i alla fall inte tror på några konspirationsteorier från poliser eller andra.

Både tingsrätt och hovrätt var tydliga – det finns ingen tvekan om vem som mördat Lisa Holm – men Hurtig ångrar ändå inte att han tog över efter Rönnbäck.

– Alla måste ju förstå att detta är ett svårt arbete men jag ångrar mig inte alls, han begärde ju att jag skulle bistå honom.

Hurtig anser också att det finns andra aspekter i ärendet som inte belysts tillräckligt och som inte nödvändigtvis handlar om ansvar.

– Domstolarna säger att han har begått detta brutala sexualmord, men ändå anser man inte att han behöver genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Hurtig har också begärt av åklagaren om att få utföra vissa åtgärder.

– Jag vill inte säga vad, men det handlar om att kontrollera vissa saker, sådant som borde belysts mer.