02 mar 2016 06:00

02 mar 2016 06:00

Nytt resistent hot har dykt upp

SKARABORG: Antalet patienter med multiresistenta bakterier ökar

Begreppen ESBL och MSRA har funnits länge i Skaraborg, men nu börjar även ESBL carba förekomma mer.
– Den är resistent mot nästan allting, säger verksamhetschef Thomas Wahlberg vid Skaraborgs sjukhus.

Under 2015 upptäcktes 116 fall där patienten bar på den resistenta ESBL carba. Av dem vårdades nio på Skaraborgs sjukhus, åren innan har det handlat om enstaka fall.

I de flesta av fallen förra året handlade det om patienter som vårdats på sjukhus utomlands och som kommit direkt till sjukhuset.

– Vi är rädda att smittan ska spridas på sjukhuset och de flesta isoleras på infektionsavdelningen, säger Thomas Wahlberg som är verksamhetschef för hud, infektion, njurmedicin och kardiologi.

Nytt moment

Under flera år har sjukhusen kämpat med att skydda sig mot smitta från de patienter som fått med sig de multiresistenta bakterierna MSRA eller ESBL-bildande bakterier. När ESBL carba, som är resistent mot nästan allting i antibiotikaväg, dök upp blev det ett nytt moment för infektionsklinikerna.

– Vi hade vetat att det skulle bli så. I och med att de är så resistenta så har vi färre verktyg att använda oss av. Vi kan användas oss av äldre antibiotikasorter, men de är inte lika effektiva och har fler biverkningar.

Hur ser det ut inom några år?

– Om tre år har vi fler patienter med flera former av resistenta bakterier. Vi hoppas att vi får fram effektivare antibiotika som vi kan ta till när det behövs.

Tror det att det kommer en superantibiotika, som står emot allt?

– Kanske, men bakterierna har alltid visat sig vara smartare än människan. De brukar alltid hitta på något sätt att bli resistenta.

Ökar i samhället

Under förra året upptäcktes 250 patienter med ESBL-bärande bakterier och 89 med MSRA-bakterier i Skaraborg. Siffrorna är betydligt högre än för fem år sedan och Wahlberg konstaterar att den typen av bakterier ökar i hela samhället.

– Bakterierna är vanligare utomlands, men de flesta som åker dit blir inte smittade. Samtidigt behöver man inte märka något om man är frisk i övrigt. Vi får ju inte bli rädda för att åka på semester utomlands, säger Thomas Wahlberg.

Hur upptäcks patienter som har den typen av bakterier?

– Många får infektioner när de kommit hem och kommer till sjukhuset, men vi gör även en screening bland alla de som ska göra någon form av ingrepp. Om de vårdats utomlands de senaste tolv månaderna, görs det en odling för att se om den har någon form av multiresistens bakterier.

Sjukhusen jobbar mycket med att se till att smittan inte sprids på sjukhusen. Patienterna följs upp noggrant, rutinerna har blivit bättre och patienter som är i riskzonen fångas upp tidigare.

– Även om antalet fall ökar så är det betydligt färre som smittas på sjukhusen.

Under 2015 upptäcktes 116 fall där patienten bar på den resistenta ESBL carba. Av dem vårdades nio på Skaraborgs sjukhus, åren innan har det handlat om enstaka fall.

I de flesta av fallen förra året handlade det om patienter som vårdats på sjukhus utomlands och som kommit direkt till sjukhuset.

– Vi är rädda att smittan ska spridas på sjukhuset och de flesta isoleras på infektionsavdelningen, säger Thomas Wahlberg som är verksamhetschef för hud, infektion, njurmedicin och kardiologi.

Nytt moment

Under flera år har sjukhusen kämpat med att skydda sig mot smitta från de patienter som fått med sig de multiresistenta bakterierna MSRA eller ESBL-bildande bakterier. När ESBL carba, som är resistent mot nästan allting i antibiotikaväg, dök upp blev det ett nytt moment för infektionsklinikerna.

– Vi hade vetat att det skulle bli så. I och med att de är så resistenta så har vi färre verktyg att använda oss av. Vi kan användas oss av äldre antibiotikasorter, men de är inte lika effektiva och har fler biverkningar.

Hur ser det ut inom några år?

– Om tre år har vi fler patienter med flera former av resistenta bakterier. Vi hoppas att vi får fram effektivare antibiotika som vi kan ta till när det behövs.

Tror det att det kommer en superantibiotika, som står emot allt?

– Kanske, men bakterierna har alltid visat sig vara smartare än människan. De brukar alltid hitta på något sätt att bli resistenta.

Ökar i samhället

Under förra året upptäcktes 250 patienter med ESBL-bärande bakterier och 89 med MSRA-bakterier i Skaraborg. Siffrorna är betydligt högre än för fem år sedan och Wahlberg konstaterar att den typen av bakterier ökar i hela samhället.

– Bakterierna är vanligare utomlands, men de flesta som åker dit blir inte smittade. Samtidigt behöver man inte märka något om man är frisk i övrigt. Vi får ju inte bli rädda för att åka på semester utomlands, säger Thomas Wahlberg.

Hur upptäcks patienter som har den typen av bakterier?

– Många får infektioner när de kommit hem och kommer till sjukhuset, men vi gör även en screening bland alla de som ska göra någon form av ingrepp. Om de vårdats utomlands de senaste tolv månaderna, görs det en odling för att se om den har någon form av multiresistens bakterier.

Sjukhusen jobbar mycket med att se till att smittan inte sprids på sjukhusen. Patienterna följs upp noggrant, rutinerna har blivit bättre och patienter som är i riskzonen fångas upp tidigare.

– Även om antalet fall ökar så är det betydligt färre som smittas på sjukhusen.

Resistenta bakterier

Statistik för Skaraborg

MSRA-fall

2009 19

2010 16

2011 47

2012 53

2013 30

2014 77

2015 89

Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) har utvecklat resistens (motståndskraft) mot de penicilliner och penicillinliknande antibiotika som vanligen används mot stafylokockinfektioner.

ESBL-fall

2007 29

2008 30

2009 72

2010 99

2011 131

2012 196

2013 242

2014 252

2015 250

Tarmbakterier som bildar Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) har ämnen som bryter ner de flesta antibiotika ur penicillingruppen och gör att dessa inte kan användas

Källa: Västra Götalandsregionen