02 mar 2016 06:00

02 mar 2016 06:00

Färre antibiotikarecept i Skaraborg

SKARABORG: Stramas jobb ger resultat

Antibiotikaförskrivningen minskar i Skaraborg. Under 2015 skrevs 299 recept per 1 000 invånare ut vilket var 13 färre än året innan

Enligt statistiken från Strama, samverkan mot antibiotikaresistens, minskade förskrivningen i elva av 15 kommuner i Skaraborg. I fyra (Töreboda, Tibro, Tidaholm och Vara) ökade förskrivningen. Docent Christina Åhrén, ordförande i den regionala Stramagruppen, säger att det handlar om flera faktorer:

– Har kommunen en äldre befolkning så ligger förskrivningen ofta högre och är invånarantalet litet kan några patienter innebära stor variation.

I Karlsborg, som under flera år haft en hög förskrivning, gjorde Stramagruppen en riktad insats. Bland annat besökte en allmänläkare vårdcentralen, tittade på förskrivningarna, stöttade personalen och gav dem goda råd.

Insatsen och det efterföljande arbetet man gjort på vårdcentralen bidrog till att förskrivningen sjönk i Karlsborg från 433 till 327 recept per 1 000 invånare under 2015, jämfört med 2014. Det är största minskningen i regionen under 2015.

Primärvården skriver ut flest recept och står för 80 procent av minskningen. Folktandvården, som står för sex procent av förskrivningarna, har minskat antalet recept med fem procent.

Inom slutenvården på sjukhusen minskar inte förskrivningen och andelen breda preparat, som ökar förekomsten av resistens, stiger. Sedan en tid jobbar Strama på sjukhusen. Under senare tid går det även att följa vilka preparat som använts för olika diagnoser, vilket ger värdefull kunskap i uppföljningen. Lunginflammation och urinvägsinfektion utan att patienten har feber är två exempel där förskrivningarna kan variera.

– Rätt patient ska få rätt antibiotika. Vi vill få bort onödig behandling.

Enligt statistiken från Strama, samverkan mot antibiotikaresistens, minskade förskrivningen i elva av 15 kommuner i Skaraborg. I fyra (Töreboda, Tibro, Tidaholm och Vara) ökade förskrivningen. Docent Christina Åhrén, ordförande i den regionala Stramagruppen, säger att det handlar om flera faktorer:

– Har kommunen en äldre befolkning så ligger förskrivningen ofta högre och är invånarantalet litet kan några patienter innebära stor variation.

I Karlsborg, som under flera år haft en hög förskrivning, gjorde Stramagruppen en riktad insats. Bland annat besökte en allmänläkare vårdcentralen, tittade på förskrivningarna, stöttade personalen och gav dem goda råd.

Insatsen och det efterföljande arbetet man gjort på vårdcentralen bidrog till att förskrivningen sjönk i Karlsborg från 433 till 327 recept per 1 000 invånare under 2015, jämfört med 2014. Det är största minskningen i regionen under 2015.

Primärvården skriver ut flest recept och står för 80 procent av minskningen. Folktandvården, som står för sex procent av förskrivningarna, har minskat antalet recept med fem procent.

Inom slutenvården på sjukhusen minskar inte förskrivningen och andelen breda preparat, som ökar förekomsten av resistens, stiger. Sedan en tid jobbar Strama på sjukhusen. Under senare tid går det även att följa vilka preparat som använts för olika diagnoser, vilket ger värdefull kunskap i uppföljningen. Lunginflammation och urinvägsinfektion utan att patienten har feber är två exempel där förskrivningarna kan variera.

– Rätt patient ska få rätt antibiotika. Vi vill få bort onödig behandling.

Förskrivning antibiotika

Antal antibiotikarecept per 1000 invånare och år

Kommun 2014 2015

Töreboda 329 354

Mariestad 357 335

Gullspång 363 335

Karlsborg 433 327

Tibro 320 326

Tidaholm 274 312

Vara 300 307

Götene 313 303

Skara 292 289

Essunga 315 286

Falköping 293 283

Hjo 289 280

Skövde 277 257

Grästorp 266 255

Lidköping 258 248

Regionen 321 311

Källa: Västra Götalandsregionen