18 feb 2016 06:00

18 feb 2016 06:00

Konferensapp för 38 000 kronor

REGIONEN: "Vi måste följa den digitala utvecklingen"

Folktandvården satsar 38 000 kronor plus moms på en app som ska göra samtliga deltagare under en konferens uppkopplade.
– Vi måste följa den digitala utvecklingen, säger tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson.

Enligt avtalet med en leverantör i Stockholm ska deltagarna vid ett två-dagarsmöte för ledningarna och koordinatorerna vid klinikerna utrustas med en applikation, som laddas ned i mobiltelefonen eller läsplattan.

Uppkopplade

Via appen är de cirka 220 deltagarna uppkopplade mot de som leder mötet som arrangeras i Svenska mässans lokaler i Göteborg.

– Vi brukar jobba med olika frågeställningar. Då använder vi oss av cafémodellen, där några deltagare samlas runt ett bord och diskuterar. Via appen öppnar vi en möjlighet att jobba mer tillsammans. Det som skrivs in i den kommer ut på en stor skärm samtidigt som det dokumenteras. Alla kan följa vad som skrivs, säger Gunnar Eriksson och tillägger:

– Det blir en spännande interaktiv kommunikation.

Är det värt 38 000 kronor plus moms?

– Frågan är berättigad, men med tanke på vad det kostar att ha mötet så är det inte så farligt. Tidigare har vi haft ett tillfälligt telefonnummer, dit alla har kunnat skicka sms, och mikrofoner som skickats runt bland borden. Det här blir smidigare och mer effektivt.

Maximalt 1 000

Enligt avtalet är det maximala antalet användare 1 000, licensen för apparna gäller vid ett tillfälle och deltagarna kan ladda ned dem som vilken app som helst.

– Slår det väl ut så kan vi tänka oss använda det vid fler tillfällen. Vi har ju bland annat utvecklingsdagar då vi samlar alla våra medarbetare, säger Gunnar Eriksson.

Enligt avtalet med en leverantör i Stockholm ska deltagarna vid ett två-dagarsmöte för ledningarna och koordinatorerna vid klinikerna utrustas med en applikation, som laddas ned i mobiltelefonen eller läsplattan.

Uppkopplade

Via appen är de cirka 220 deltagarna uppkopplade mot de som leder mötet som arrangeras i Svenska mässans lokaler i Göteborg.

– Vi brukar jobba med olika frågeställningar. Då använder vi oss av cafémodellen, där några deltagare samlas runt ett bord och diskuterar. Via appen öppnar vi en möjlighet att jobba mer tillsammans. Det som skrivs in i den kommer ut på en stor skärm samtidigt som det dokumenteras. Alla kan följa vad som skrivs, säger Gunnar Eriksson och tillägger:

– Det blir en spännande interaktiv kommunikation.

Är det värt 38 000 kronor plus moms?

– Frågan är berättigad, men med tanke på vad det kostar att ha mötet så är det inte så farligt. Tidigare har vi haft ett tillfälligt telefonnummer, dit alla har kunnat skicka sms, och mikrofoner som skickats runt bland borden. Det här blir smidigare och mer effektivt.

Maximalt 1 000

Enligt avtalet är det maximala antalet användare 1 000, licensen för apparna gäller vid ett tillfälle och deltagarna kan ladda ned dem som vilken app som helst.

– Slår det väl ut så kan vi tänka oss använda det vid fler tillfällen. Vi har ju bland annat utvecklingsdagar då vi samlar alla våra medarbetare, säger Gunnar Eriksson.