11 feb 2016 06:00

11 feb 2016 08:31

Skas vill ha en extern utredare

SKARABORG: Ortopedärendet

49 patientjournaler som låg till grund då två överläkare på ortopeden anmälde en kollega ska bedöma. Nu letar Skaraborgs sjukhus efter en extern kraft.

I höstas anmälde två överläkare på ortopeden i Skövde en kollega till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att ha använt en viss behandlingsmetod.

Ivo har tagit emot anmälan, och begärt in handlingar från Skaraborgs sjukhus, men betonar att vårdgivaren är skyldig att utreda händelser som bedöms medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Ivo har därför begärt elva handlingar från Skas, bland annat olika yttranden, bedömningar samt svar på raka frågor. Bland annat ska Skas redovisa vilka rättigheter de anmälande läkarna haft för att gå in och läsa i journalerna, om de inte haft någon vårduppgift.

Ärendet är känsligt, i synnerhet då det finns en långvarig konflikt mellan olika inriktningar på kliniken.

Chefläkaren Marga Brisman har delat upp svaren till Ivo i två delar.

– Vi kommer att svara på frågor där vi inte behöver gå in i de aktuella journalerna och göra en bedömning. De svaren kommer vi att kunna skicka till Ivo i tid.

Däremot blir det svårare att hinna med att granska de 49 patientjournaler som finns med i utredningen.

– Vi letar efter en objektiv extern kraft som kan läsa och bedöma uppgifterna i journalerna, men ännu har vi inte hittat någon, säger Brisman.

Hon betonar att ärendet diskuteras bland ortopeder i landet. Att få tag på en utomstående är svårt och det finns en diskussion med Ivo.

– Det är viktigt med en objektiv person, så att ingen kan komma med kritik i efterhand. Vi vill inte hamna i samma situation som Karolinska institutet efter skandalen med kirurgen Paolo Macchiarini.

I höstas anmälde två överläkare på ortopeden i Skövde en kollega till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att ha använt en viss behandlingsmetod.

Ivo har tagit emot anmälan, och begärt in handlingar från Skaraborgs sjukhus, men betonar att vårdgivaren är skyldig att utreda händelser som bedöms medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Ivo har därför begärt elva handlingar från Skas, bland annat olika yttranden, bedömningar samt svar på raka frågor. Bland annat ska Skas redovisa vilka rättigheter de anmälande läkarna haft för att gå in och läsa i journalerna, om de inte haft någon vårduppgift.

Ärendet är känsligt, i synnerhet då det finns en långvarig konflikt mellan olika inriktningar på kliniken.

Chefläkaren Marga Brisman har delat upp svaren till Ivo i två delar.

– Vi kommer att svara på frågor där vi inte behöver gå in i de aktuella journalerna och göra en bedömning. De svaren kommer vi att kunna skicka till Ivo i tid.

Däremot blir det svårare att hinna med att granska de 49 patientjournaler som finns med i utredningen.

– Vi letar efter en objektiv extern kraft som kan läsa och bedöma uppgifterna i journalerna, men ännu har vi inte hittat någon, säger Brisman.

Hon betonar att ärendet diskuteras bland ortopeder i landet. Att få tag på en utomstående är svårt och det finns en diskussion med Ivo.

– Det är viktigt med en objektiv person, så att ingen kan komma med kritik i efterhand. Vi vill inte hamna i samma situation som Karolinska institutet efter skandalen med kirurgen Paolo Macchiarini.