25 jan 2016 06:00

25 jan 2016 06:00

Västra Götalands roll kanske inte påverkas alls

VÄSTRA GÖTALAND: Länskartan ska ritas om

Länskartan ska ritas om men om Västra Götaland påverkas är inte klart.
– Västra Götaland fungerar i dagsläget, men det finns en öppenhet att diskutera med andra, säger utredaren Kent Johansson (C).

Kent Johansson, tidigare regionråd i Västra Götaland och EU-parlamentariker, håller tillsammans med Barbro Holmberg (S) på att snickra ihop ett förslag på nya storregioner.

Han är förtegen om förslaget som kommer att presenteras under våren.

– Just nu håller vi på att besöka samtliga län och försöker prata med så många vi kan, säger Johansson som under fredagen var i småländska Kosta.

Grunden är en utredning som ansvarskommittén gjorde för nästan tio år sedan. Den förordade färre kraftfulla regioner i stället för fler men resurssvaga landsting. Utredningen ville ha sex till nio regioner, med ett invånarantal på mellan en miljon och två miljoner vardera.

– Vi undersökte om regioner, landsting och kommuner fortfarande vill ha det så och nästan alla tyckte att vi skulle gå vidare med de tankarna.

Vad ville Västra Götaland?

– De vill att förändringarna ska göras. De menar bland annat att det är för stor skillnad de tre stora, Västra Götaland, Stockholm och Skåne, och de övriga.

Är det några regioner som inte vill ändra länsgränserna?

– Halland har en annan uppfattning och vill ha kvar den nuvarande indelningen. Gotland har en speciell situation och har också synpunkter.

Västra Götaland

Regionpolitikern Conny Brännberg (KD) från Skövde ser positivt på Johanssons uppdrag.

– Huvudspåret är att Västra Götalandsregionen kommer att bli oförändrad. Vi är redan 49 kommuner och har 1,6 miljoner invånare vilket är en sjättedel av landets befolkning.

Han tillägger:

– Sedan är frågan var Värmland hamnar, det kan bli en ”Vänerregionen. När det gäller Halland är nästan Kungsbacka en förort till Göteborg. De nordligaste kommunerna kan mycket väl byta till Västra Götaland.

Sjukvårdsregioner

Redan nu finns det en uppdelning i sex sjukvårdsregioner. Tillsammans med Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i norra Halland bildar Västra Götaland en region.

Det kan bli snabba bud. Augusti 2017 ska Johanssons och Holmbergs förslag vara klart. De flesta förändringarna lär genomföras inför mandatperioden som inleds 2023.

– Men finns det en möjlighet att göra det redan inför 2019, säger Johansson.

Kent Johansson, tidigare regionråd i Västra Götaland och EU-parlamentariker, håller tillsammans med Barbro Holmberg (S) på att snickra ihop ett förslag på nya storregioner.

Han är förtegen om förslaget som kommer att presenteras under våren.

– Just nu håller vi på att besöka samtliga län och försöker prata med så många vi kan, säger Johansson som under fredagen var i småländska Kosta.

Grunden är en utredning som ansvarskommittén gjorde för nästan tio år sedan. Den förordade färre kraftfulla regioner i stället för fler men resurssvaga landsting. Utredningen ville ha sex till nio regioner, med ett invånarantal på mellan en miljon och två miljoner vardera.

– Vi undersökte om regioner, landsting och kommuner fortfarande vill ha det så och nästan alla tyckte att vi skulle gå vidare med de tankarna.

Vad ville Västra Götaland?

– De vill att förändringarna ska göras. De menar bland annat att det är för stor skillnad de tre stora, Västra Götaland, Stockholm och Skåne, och de övriga.

Är det några regioner som inte vill ändra länsgränserna?

– Halland har en annan uppfattning och vill ha kvar den nuvarande indelningen. Gotland har en speciell situation och har också synpunkter.

Västra Götaland

Regionpolitikern Conny Brännberg (KD) från Skövde ser positivt på Johanssons uppdrag.

– Huvudspåret är att Västra Götalandsregionen kommer att bli oförändrad. Vi är redan 49 kommuner och har 1,6 miljoner invånare vilket är en sjättedel av landets befolkning.

Han tillägger:

– Sedan är frågan var Värmland hamnar, det kan bli en ”Vänerregionen. När det gäller Halland är nästan Kungsbacka en förort till Göteborg. De nordligaste kommunerna kan mycket väl byta till Västra Götaland.

Sjukvårdsregioner

Redan nu finns det en uppdelning i sex sjukvårdsregioner. Tillsammans med Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i norra Halland bildar Västra Götaland en region.

Det kan bli snabba bud. Augusti 2017 ska Johanssons och Holmbergs förslag vara klart. De flesta förändringarna lär genomföras inför mandatperioden som inleds 2023.

– Men finns det en möjlighet att göra det redan inför 2019, säger Johansson.