22 jan 2016 06:00

22 jan 2016 06:00

Skas finns med på listan när regionen investerar

SKARABORG: Miljardbelopp satsas på byggnader och fordon

Regionen ska investera 13,2 miljarder de närmaste åren och en del av pengarna hamnar på Skaraborgs sjukhus.

I vår hoppas Skas få klartecken för genomförandet av ett centrum för specialisttandvård, som även ska innehålla lokaler för utbildning. Byggnaden kommer även att vara evakueringsbyggnad under den pågående PCB-saneringen av sjukhuset. En om- och tillbyggnad av serviceblocket, där stora delar av operationsenheterna finns, samt ombyggnaden av mottagningsblocket, är två andra delar där Skas hoppas få klartecken att gå vidare med.

Under tisdagens ägarutskott, som är regionstyrelsens politiskt beredande organ, visades ett förslag där de tre bitarna hade den högsta prioriteringen vilket innebär att de kan genomföras enligt tidsplanen. Regionstyrelsen tar beslut i vår.

– Det ser positivt ut för vår del, säger ställföreträdande sjukhusdirektör Eva Sundström.

2,5 miljarder

Totalt handlar de tre bitarna om en investering på 1,19 miljarder under åren 2016-2020. Just nu håller ett nytt hus för barn- och kvinnosjukvård på att färdigställas. Under förra året gav regionstyrelsen klartecken till nya byggnader för psykiatri och akutsjukvård.

– Totalt kommer det att investeras i cirka 2,5 miljarder på Skas, säger Eva Sundström.

Den pågående PCB-saneringen talar för Skas fördel när det ska prioriteras. All förekomst av PCB ska vara borta senast år 2022, och då ska allt vara klart.

Nivån på regionens investeringar ökar. Under de kommande tre åren ska 13,2 miljarder (4,4 per år) satsas på infrastruktur och fordon. Behovet är större och bland annat föreslås vissa fordonsinköp förskjutas två år.

– Gör vi inte investeringarna i fastigheterna får vi räkna med höga underhållskostnader. Om vi inte investerar i tåg är det svårt att upprätthålla kollektivtrafikens samhällsnytta genom att öka pendlingsmöjligheterna, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Vad gör ni om de avsatta pengarna inte räcker till?

– Vi har inte tagit ställning till det ännu, men det kan bli ett läge när vi får leta alternativa sätt att finansiera. Det finns många angelägna objekt.

Regionens investering (920 miljoner) på ett nytt hus i Göteborg finansieras genom ett obligationslån.

I vår hoppas Skas få klartecken för genomförandet av ett centrum för specialisttandvård, som även ska innehålla lokaler för utbildning. Byggnaden kommer även att vara evakueringsbyggnad under den pågående PCB-saneringen av sjukhuset. En om- och tillbyggnad av serviceblocket, där stora delar av operationsenheterna finns, samt ombyggnaden av mottagningsblocket, är två andra delar där Skas hoppas få klartecken att gå vidare med.

Under tisdagens ägarutskott, som är regionstyrelsens politiskt beredande organ, visades ett förslag där de tre bitarna hade den högsta prioriteringen vilket innebär att de kan genomföras enligt tidsplanen. Regionstyrelsen tar beslut i vår.

– Det ser positivt ut för vår del, säger ställföreträdande sjukhusdirektör Eva Sundström.

2,5 miljarder

Totalt handlar de tre bitarna om en investering på 1,19 miljarder under åren 2016-2020. Just nu håller ett nytt hus för barn- och kvinnosjukvård på att färdigställas. Under förra året gav regionstyrelsen klartecken till nya byggnader för psykiatri och akutsjukvård.

– Totalt kommer det att investeras i cirka 2,5 miljarder på Skas, säger Eva Sundström.

Den pågående PCB-saneringen talar för Skas fördel när det ska prioriteras. All förekomst av PCB ska vara borta senast år 2022, och då ska allt vara klart.

Nivån på regionens investeringar ökar. Under de kommande tre åren ska 13,2 miljarder (4,4 per år) satsas på infrastruktur och fordon. Behovet är större och bland annat föreslås vissa fordonsinköp förskjutas två år.

– Gör vi inte investeringarna i fastigheterna får vi räkna med höga underhållskostnader. Om vi inte investerar i tåg är det svårt att upprätthålla kollektivtrafikens samhällsnytta genom att öka pendlingsmöjligheterna, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Vad gör ni om de avsatta pengarna inte räcker till?

– Vi har inte tagit ställning till det ännu, men det kan bli ett läge när vi får leta alternativa sätt att finansiera. Det finns många angelägna objekt.

Regionens investering (920 miljoner) på ett nytt hus i Göteborg finansieras genom ett obligationslån.