20 jan 2016 15:00

20 jan 2016 15:00

Semesterstängda medicinavdelningar

SKARABORG: Sommarförändringar i Falköping och Mariestad

Skaraborgs sjukhus stänger medicinavdelningarna i Falköping och Mariestad i sommar.
– En svår fråga men vi måste trygga verksamheten i Skövde, säger sjukhusdirektör Lars Johansson.

Personalen vid medicinavdelningen i Falköping har protesterat mot den planerade flyttningen under sommarveckorna. I ett brev till sjukhusdirektören, som tar beslutet, betonades att de som är i tjänst inte vill åka till Skövde och jobba ännu en sommar.

Lars Johansson förstår synpunkterna, men ändrar inte beslutet. Han slår fast att verksamheten i Skövde måste säkras under sommaren.

– Det är trots allt det stora akutsjukhuset.

Lars Johansson tillägger:

– Men avdelningen i Falköping gör en fantastisk insats. Nu när det har varit hårt tryck på akutinflödet i Skövde har det varit fler vårdplatser i Falköping öppna är normalt. Problemet är att resorna och ambulanstransporterna blir omfattande.

Medicinavdelningen i Mariestad kommer också att vara stängd under semesterperioden, men så har det varit de senaste åren.

Vårdplatsnivå

Sjukhusledningen har satt minst 243 vårdplatser inom medicin samt 159 platser inom övriga somatiska verksamheter i Lidköping och Skövde, som nivå i sommar. Psykiatrin har cirka 100 vårdplatser i Falköping men hur många som är öppna under sommaren bestäms av verksamheten.

– I normala fall har vi drygt 600 vårdplatser inom somatiken, säger Lars Johansson.

Blir det två eller tre semesterperioder i sommar?

– Det avgör varje enskild verksamhet. Förra året var semesterperioden elva veckor i snitt. Vissa verksamheter tjänar på att ha så kort semestertid som möjligt.

På akuten är ambitionen att ha läkare inom ortopedi, medicin samt kirurgi tillgänglig under stora delar av dygnet.

– Det förbättrar tillgängligheten och ökar genomströmningen, säger Lars Johansson.

Förslaget över hur resurserna ska fördelas under sommaren bygger på utvärderingarna från den senaste sommaren.

– Nu varje verksamhet att jobba vidare. I mitten av februari ska mycket vara klart.

Personalen vid medicinavdelningen i Falköping har protesterat mot den planerade flyttningen under sommarveckorna. I ett brev till sjukhusdirektören, som tar beslutet, betonades att de som är i tjänst inte vill åka till Skövde och jobba ännu en sommar.

Lars Johansson förstår synpunkterna, men ändrar inte beslutet. Han slår fast att verksamheten i Skövde måste säkras under sommaren.

– Det är trots allt det stora akutsjukhuset.

Lars Johansson tillägger:

– Men avdelningen i Falköping gör en fantastisk insats. Nu när det har varit hårt tryck på akutinflödet i Skövde har det varit fler vårdplatser i Falköping öppna är normalt. Problemet är att resorna och ambulanstransporterna blir omfattande.

Medicinavdelningen i Mariestad kommer också att vara stängd under semesterperioden, men så har det varit de senaste åren.

Vårdplatsnivå

Sjukhusledningen har satt minst 243 vårdplatser inom medicin samt 159 platser inom övriga somatiska verksamheter i Lidköping och Skövde, som nivå i sommar. Psykiatrin har cirka 100 vårdplatser i Falköping men hur många som är öppna under sommaren bestäms av verksamheten.

– I normala fall har vi drygt 600 vårdplatser inom somatiken, säger Lars Johansson.

Blir det två eller tre semesterperioder i sommar?

– Det avgör varje enskild verksamhet. Förra året var semesterperioden elva veckor i snitt. Vissa verksamheter tjänar på att ha så kort semestertid som möjligt.

På akuten är ambitionen att ha läkare inom ortopedi, medicin samt kirurgi tillgänglig under stora delar av dygnet.

– Det förbättrar tillgängligheten och ökar genomströmningen, säger Lars Johansson.

Förslaget över hur resurserna ska fördelas under sommaren bygger på utvärderingarna från den senaste sommaren.

– Nu varje verksamhet att jobba vidare. I mitten av februari ska mycket vara klart.