18 jan 2016 10:55

18 jan 2016 10:55

Gratisparkering i Mariestad försvinner

SKARABORG: Förslag om sjukhusparkering får kritik

Regionen vill justera parkeringsavgifterna vid sjukhusen och enligt förslaget blir det inte längre gratis att parkera vid sjukhuset i Mariestad.

På tisdag ska regionstyrelsens ägarutskott ta beslut om parkeringsavgifterna, som administreras av Västfastigheter, för de kommande åren.

Enligt förslaget kommer månadsavgiften för anställda på Skas i Skövde höjas från 25 till 50 kronor.

I Lidköping handlar det om kraftigare höjning, från 25 till 100 kronor. Västfastigheters Hans Sandqvist säger att nivåerna på avgifterna baseras på marknadssituationen:

– I Lidköping ligger sjukhuset närmare centrum.

I Falköping tas avgiften för medarbetarna bort medan anställda vid sjukhuset i Mariestad kommer att få betala 50 kronor i månaden, tidigare var det gratis.

– Avseende Mariestad gjorde vi fel senast, det finns en marknad med betalparkeringar i staden. I Falköping är det däremot gratis, säger Sandqvist.

Fått kritik

Förslaget har fått rejält med kritik från personalen. På Skaraborgs sjukhus pågår en namninsamling mot höjningen. Skaraborgs läkarförening har via mejl, till regiondirektören och regionstyrelsen, gjort gemensam sak med kollegorna i nordvästra Götaland och har gett sina synpunkter.

De menar bland annat att regionen sänder fel signaler till nuvarande och eventuellt framtida personal, genom att ta ut avgift för personalparkering.

– Det kan verka gnetigt att protestera, men det är massiva protester. I bästa fall kan avgifterna ge regionen mellan 700 000 och 800 000 kronor per år i Skövde, det blir avbränningar på det och samtidigt blir det 4 000 anställda som, blir negativt inställda till sin arbetsgivare, säger Lars Olén, ordförande i Skaraborgs läkarförening.

”Kostar inget i skogen”

Inte heller accepterar läkarföreningarna regionens argument att risken för förmånsbeskattning är en grund för att ta betalt för något som tidigare var gratis.

– I Skövde, Falköping och Mariestad finns det inga betalparkeringar att konkurrera med i närheten av sjukhusen. I Lidköping finns det en betalparkering, men den ligger närmare centrum. I närheten av sjukhusen är det gratis att parkera, säger Lars Olén, och tillägger:

– Att parkera i skogen utanför Skas i Skövde kostar inget.

Hans Sandqvist hänvisar till det politiska beslutet att skattepengar inte ska användas till parkeringsplatser.

Självfinansierande

Parkeringsplatserna ska vara självfinansierande och de anställda ska inte riskera bli föremål för förmånsbeskattning:

– Jag har stor förståelse att medarbetarna reagerar.

För besökningsparkeringarna vid sjukhusen kommer det att tas ut en avgift (två kronor i timman) i Mariestad. I övrigt gäller taxan från 2015.

På tisdag ska regionstyrelsens ägarutskott ta beslut om parkeringsavgifterna, som administreras av Västfastigheter, för de kommande åren.

Enligt förslaget kommer månadsavgiften för anställda på Skas i Skövde höjas från 25 till 50 kronor.

I Lidköping handlar det om kraftigare höjning, från 25 till 100 kronor. Västfastigheters Hans Sandqvist säger att nivåerna på avgifterna baseras på marknadssituationen:

– I Lidköping ligger sjukhuset närmare centrum.

I Falköping tas avgiften för medarbetarna bort medan anställda vid sjukhuset i Mariestad kommer att få betala 50 kronor i månaden, tidigare var det gratis.

– Avseende Mariestad gjorde vi fel senast, det finns en marknad med betalparkeringar i staden. I Falköping är det däremot gratis, säger Sandqvist.

Fått kritik

Förslaget har fått rejält med kritik från personalen. På Skaraborgs sjukhus pågår en namninsamling mot höjningen. Skaraborgs läkarförening har via mejl, till regiondirektören och regionstyrelsen, gjort gemensam sak med kollegorna i nordvästra Götaland och har gett sina synpunkter.

De menar bland annat att regionen sänder fel signaler till nuvarande och eventuellt framtida personal, genom att ta ut avgift för personalparkering.

– Det kan verka gnetigt att protestera, men det är massiva protester. I bästa fall kan avgifterna ge regionen mellan 700 000 och 800 000 kronor per år i Skövde, det blir avbränningar på det och samtidigt blir det 4 000 anställda som, blir negativt inställda till sin arbetsgivare, säger Lars Olén, ordförande i Skaraborgs läkarförening.

”Kostar inget i skogen”

Inte heller accepterar läkarföreningarna regionens argument att risken för förmånsbeskattning är en grund för att ta betalt för något som tidigare var gratis.

– I Skövde, Falköping och Mariestad finns det inga betalparkeringar att konkurrera med i närheten av sjukhusen. I Lidköping finns det en betalparkering, men den ligger närmare centrum. I närheten av sjukhusen är det gratis att parkera, säger Lars Olén, och tillägger:

– Att parkera i skogen utanför Skas i Skövde kostar inget.

Hans Sandqvist hänvisar till det politiska beslutet att skattepengar inte ska användas till parkeringsplatser.

Självfinansierande

Parkeringsplatserna ska vara självfinansierande och de anställda ska inte riskera bli föremål för förmånsbeskattning:

– Jag har stor förståelse att medarbetarna reagerar.

För besökningsparkeringarna vid sjukhusen kommer det att tas ut en avgift (två kronor i timman) i Mariestad. I övrigt gäller taxan från 2015.

Parkeringsavgifter vid sjukhusen

Ort 2015 2016

Anställda (per månad)

Skövde 25 50

Falköping 25 0

Lidköping 25 100

Mariestad 0 50

Sahlgrenska 240 400

Ö Sjukhuset 240 280

Borås 200 200

Uddevalla 60 200

Näl 60 100

Besöksparkering (per timma)

Skövde 3 3

Falköping 2 2

Lidköping 4 4

Mariestad 0 2

Sahlgrenska 12 12

Ö sjukhuset 12 12

Borås 7 7

Uddevalla 6 6

Näl 6 6

Källa: Västra Götalandsregionen