04 jan 2016 19:58

04 jan 2016 19:58

Företagare har framtidstro

SKARABORG: Västsvensk konjunkturindikator

Företagarna ser lite positivare på framtiden.

– Vi tror på 2016 men det är svårt att säga att det är positivt, säger Bjarne Pettersson, regionchef på Västsvenska handelskammaren Skaraborg.

Konjunkturindikatorn för november månad presenterades i måndags och liknar till stor del de tidigare mätningarna. Precis som i fjol har företagarna i Skaraborg störst förväntningar på hur konjunkturen kommer att utvecklas under det kommande året. En ny trend är att de börjar se allt mer positivt även på de närmsta tre månaderna.

– Fordonsindustrin går starkt. De som jobbar inom oljebranschen har det kämpigare, säger Bjarne Pettersson.

När han diskuterar läget med personer inom olika områden får han uppfattningen att det går bra för många företag. Det är dock få som vågar satsa, anställa mer personal och göra större investeringar.

– Riskvilligheten är relativt liten man är väldigt försiktig, det tuffar och går och det går relativt bra, säger Bjarne Pettersson.

Konjunkturindikatorn för november månad presenterades i måndags och liknar till stor del de tidigare mätningarna. Precis som i fjol har företagarna i Skaraborg störst förväntningar på hur konjunkturen kommer att utvecklas under det kommande året. En ny trend är att de börjar se allt mer positivt även på de närmsta tre månaderna.

– Fordonsindustrin går starkt. De som jobbar inom oljebranschen har det kämpigare, säger Bjarne Pettersson.

När han diskuterar läget med personer inom olika områden får han uppfattningen att det går bra för många företag. Det är dock få som vågar satsa, anställa mer personal och göra större investeringar.

– Riskvilligheten är relativt liten man är väldigt försiktig, det tuffar och går och det går relativt bra, säger Bjarne Pettersson.

  • Linda van Lith