22 dec 2015 13:17

22 dec 2015 13:17

Minskat antal områdeschefer

REGIONEN: Omorganisation i vårdval rehab

Antalet områden för Närhälsan inom vårdval rehab i regionen ändras från tio till åtta.
– Det blir färre chefer i Göteborg, säger primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert.

Vårdval rehab, där patienten kan välja vilken enhet, privat eller offentlig, den vill besöka för sin rehabilitering, har snart praktiserats under 18 månader.

Översyn

Under hösten genomförde förvaltningen en översyn, inte minst på grund av ekonomiska bekymmer för vissa enheter i Göteborg.

Genomlysningen gjordes i hela regionen och det märkbara resultatet blir att de nuvarande fyra områdena i Göteborg minskas till två.

Fler medarbetare

– I praktiken får varje områdeschef fler medarbetare under sig på det här sättet. Vi minskar även antalet chefer, säger Marie-Louise Gefvert.

Gefvert betonar att det inte kommer att ske något i Skaraborg, på grund av översynen.

Just nu består Skaraborg av två områden, den västra delen som har Maria Qvarnström som områdeschef och en östlig del som leds av Eva Ahlberg.

”Fungerar bra”

– Organisationen och verksamheterna fungerar bra. Det finns ingen anledning att ändra något. Våra rehabenheter har gjort ett bra jobb och anpassat sig efter det nya sättet att jobba, säger Marie-Louise Gefvert.

Fackliga önskemål

När ledningen förhandlade med de fackliga om förändringen ville facken ha ökad flexibilitet i organisationen, snabbare beslutsvägar, ökat medarbetarinflytande, förtydligat beslutsfattande, lokal samverkan utvecklas, en ökad friskvårdssatsning samt ett synligt och närvarande chefs- och ledarskap.

Vårdval rehab, där patienten kan välja vilken enhet, privat eller offentlig, den vill besöka för sin rehabilitering, har snart praktiserats under 18 månader.

Översyn

Under hösten genomförde förvaltningen en översyn, inte minst på grund av ekonomiska bekymmer för vissa enheter i Göteborg.

Genomlysningen gjordes i hela regionen och det märkbara resultatet blir att de nuvarande fyra områdena i Göteborg minskas till två.

Fler medarbetare

– I praktiken får varje områdeschef fler medarbetare under sig på det här sättet. Vi minskar även antalet chefer, säger Marie-Louise Gefvert.

Gefvert betonar att det inte kommer att ske något i Skaraborg, på grund av översynen.

Just nu består Skaraborg av två områden, den västra delen som har Maria Qvarnström som områdeschef och en östlig del som leds av Eva Ahlberg.

”Fungerar bra”

– Organisationen och verksamheterna fungerar bra. Det finns ingen anledning att ändra något. Våra rehabenheter har gjort ett bra jobb och anpassat sig efter det nya sättet att jobba, säger Marie-Louise Gefvert.

Fackliga önskemål

När ledningen förhandlade med de fackliga om förändringen ville facken ha ökad flexibilitet i organisationen, snabbare beslutsvägar, ökat medarbetarinflytande, förtydligat beslutsfattande, lokal samverkan utvecklas, en ökad friskvårdssatsning samt ett synligt och närvarande chefs- och ledarskap.