16 dec 2015 11:54

16 dec 2015 11:55

Blåljusprojektet hotas

SKAS: Beslut med konsekvenser

Regionens nej till Skaraborgs sjukhus planerade utbildningscentrum för blåljusverksamhet lär få konsekvenser.
– Projektet hotas av beslutet, säger Hans Halén, verksamhetschef för ambulansen.

Utbildningscentret, som benämns ACDC (Ambulance Care Development Center), är främst tänkt för utbildningar via simulatorer av ambulanspersonal, men på sikt ska det bland annat handla om polis, räddningstjänst och försvaret.

Högskolor

Projektet drivs tillsammans med bland andra högskolorna i Borås och Skövde samt Gothia Science Park, GSP. Sjukhuset tyckte/hoppades att det skulle vara en regional angelägenhet och gjorde en framställan till regionen om att slippa det ekonomiska ansvaret.

Påverkar

Beskedet från regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse om att inte skjuta till de önskade 8,75 miljoner per år, kommer med största sannolikhet påverka projektets framtid.

– Det är svårt att få in de pengarna i sjukhusets budget. Det är inte mitt beslut men vi ligger ju 100 miljoner back, säger Hans Halén, verksamhetschef för ambulansen.

Han säger att det är synd om det inte blir av, idén är bra men den ekonomiska verkligheten styr.

– Projektet är hotat, om det inte dyker upp andra finansiärer, säger Hans Halén.

Ställföreträdande sjukhusdirektör Eva Sundström säger att sjukhusledningen inte behandlat frågan efter beskedet från HSS.

– Vi får ta upp det senare. Det är tänkt att centret ska vara en del i vårt utbildningscentrum, idén är bra och det skulle vara värdefullt att få i gång det.

Avsiktsförklaring

Just nu håller ledningen på och skriver en avsiktsförklaring om samarbete med Högskolan i Skövde. Ambulansträningsprojektet är en del.

– Vi är ju inte ensamma om det här, Det är ett samarbetsprojekt, vi får se vad som händer, säger Eva Sundström.

Utbildningscentret, som benämns ACDC (Ambulance Care Development Center), är främst tänkt för utbildningar via simulatorer av ambulanspersonal, men på sikt ska det bland annat handla om polis, räddningstjänst och försvaret.

Högskolor

Projektet drivs tillsammans med bland andra högskolorna i Borås och Skövde samt Gothia Science Park, GSP. Sjukhuset tyckte/hoppades att det skulle vara en regional angelägenhet och gjorde en framställan till regionen om att slippa det ekonomiska ansvaret.

Påverkar

Beskedet från regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse om att inte skjuta till de önskade 8,75 miljoner per år, kommer med största sannolikhet påverka projektets framtid.

– Det är svårt att få in de pengarna i sjukhusets budget. Det är inte mitt beslut men vi ligger ju 100 miljoner back, säger Hans Halén, verksamhetschef för ambulansen.

Han säger att det är synd om det inte blir av, idén är bra men den ekonomiska verkligheten styr.

– Projektet är hotat, om det inte dyker upp andra finansiärer, säger Hans Halén.

Ställföreträdande sjukhusdirektör Eva Sundström säger att sjukhusledningen inte behandlat frågan efter beskedet från HSS.

– Vi får ta upp det senare. Det är tänkt att centret ska vara en del i vårt utbildningscentrum, idén är bra och det skulle vara värdefullt att få i gång det.

Avsiktsförklaring

Just nu håller ledningen på och skriver en avsiktsförklaring om samarbete med Högskolan i Skövde. Ambulansträningsprojektet är en del.

– Vi är ju inte ensamma om det här, Det är ett samarbetsprojekt, vi får se vad som händer, säger Eva Sundström.