10 dec 2015 06:00

10 dec 2015 06:00

"Vi gör allt vi kan för att lösa konflikten"

SKARABORG: Sjukhusdirektören tar problemet på största allvar

Motsättningarna på ortopeden vid Skaraborgs sjukhus i Skövde har pågått under flera år.

– Vi gör allt vi kan för att lösa konflikten, men det lär ta tid innan allt blir bra, säger sjukhusdirektör Lars Johansson.

Lars Johansson bekräftar att det finns en schism på ortopedkliniken vid Skas. Han säger att den pågått under minst ett decennium.

– Men ingen har gått ned på djupet i konflikten, förrän nu. Det har dessutom varit många skiften i ledningen. Under en tidsperiod på fem år var det fem olika chefer på ortopeden, vilket naturligtvis inte har underlättat, säger Lars Johansson.

Chefläkare Stefan Håkansson betonar att mycket handlar om att läkarna har olika synpunkter på hur patienter ska utredas och behandlas.

– Samtidigt finns det en hel del under ytan, bland annat hur man samarbetar. Det kanske även finns motsättningar på det personliga planet, säger han.

Gjort mycket

Lars Johansson säger att Skas, inklusive klinikledningen, gjort mycket den senaste tiden för att lösa frågan. Företagshälsovården är inkopplad på ärendet. Samtidigt har ett externt konsultföretag, som jobbar med läkarna, anlitats för att ge ärendet ännu en dimension.

– Det är en styrka att jobba på flera plan. Det är väldigt konkreta åtgärder, men en sådan konflikt är inte lätt att lösa under en månad. Processen lär pågå under två–tre år. Det är viktigt att vi har uthållighet för att skapa lugn och arbetsro.

Vad kan Skas göra mer?

– Inget just nu då processerna pågår, men vi kan få effekter av analyserna, säger Stefan Håkansson.

För någon vecka sedan skrev MT om två ortopeder på kliniken som anmälde en tredje till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Stefan Håkansson säger att den omdiskuterade metoden inte används längre och att den anmälde läkaren inte finns kvar på kliniken i Skövde.

– Så länge utredningen pågår bör han inte operera, men det är inte så enkelt att motsättningen beror på metoden, utan har andra dimensioner och det kanske inte räcker att omplacera en person.

Olyckligt

Vår källa befarar att både personal och patienter riskerar att fara illa.

Lars Johansson konstaterar att det varit stor personalomsättning vilket är olyckligt, men menar att det i flera fall handlar om naturliga orsaker.

– Samtidigt tvekar vi inte på att ta in hyrläkare när det behövs.

Håkansson:

– Antalet ortopeder är det ingen fara med, men vi har just nu kanske inte tillräckligt med riktigt erfarna läkare.

Är det någon fara för patientsäkerheten?

– Nej, vi har haft ett antal avvikelser, men inte mer än på något annat ställe.

Inte i farozonen

Lars Johansson tillbakavisar uppgiften om att utbildningen av ST-läkare är i farozonen. Efter den senaste externa inspektionen av utbildningen fick Skas bra betyg i de flesta områdena, enligt Skas direktör.

– Däremot påpekades att handledning och uppföljning måste förbättras, men det kommer vi att åtgärda.

Lars Johansson bekräftar att det finns en schism på ortopedkliniken vid Skas. Han säger att den pågått under minst ett decennium.

– Men ingen har gått ned på djupet i konflikten, förrän nu. Det har dessutom varit många skiften i ledningen. Under en tidsperiod på fem år var det fem olika chefer på ortopeden, vilket naturligtvis inte har underlättat, säger Lars Johansson.

Chefläkare Stefan Håkansson betonar att mycket handlar om att läkarna har olika synpunkter på hur patienter ska utredas och behandlas.

– Samtidigt finns det en hel del under ytan, bland annat hur man samarbetar. Det kanske även finns motsättningar på det personliga planet, säger han.

Gjort mycket

Lars Johansson säger att Skas, inklusive klinikledningen, gjort mycket den senaste tiden för att lösa frågan. Företagshälsovården är inkopplad på ärendet. Samtidigt har ett externt konsultföretag, som jobbar med läkarna, anlitats för att ge ärendet ännu en dimension.

– Det är en styrka att jobba på flera plan. Det är väldigt konkreta åtgärder, men en sådan konflikt är inte lätt att lösa under en månad. Processen lär pågå under två–tre år. Det är viktigt att vi har uthållighet för att skapa lugn och arbetsro.

Vad kan Skas göra mer?

– Inget just nu då processerna pågår, men vi kan få effekter av analyserna, säger Stefan Håkansson.

För någon vecka sedan skrev MT om två ortopeder på kliniken som anmälde en tredje till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Stefan Håkansson säger att den omdiskuterade metoden inte används längre och att den anmälde läkaren inte finns kvar på kliniken i Skövde.

– Så länge utredningen pågår bör han inte operera, men det är inte så enkelt att motsättningen beror på metoden, utan har andra dimensioner och det kanske inte räcker att omplacera en person.

Olyckligt

Vår källa befarar att både personal och patienter riskerar att fara illa.

Lars Johansson konstaterar att det varit stor personalomsättning vilket är olyckligt, men menar att det i flera fall handlar om naturliga orsaker.

– Samtidigt tvekar vi inte på att ta in hyrläkare när det behövs.

Håkansson:

– Antalet ortopeder är det ingen fara med, men vi har just nu kanske inte tillräckligt med riktigt erfarna läkare.

Är det någon fara för patientsäkerheten?

– Nej, vi har haft ett antal avvikelser, men inte mer än på något annat ställe.

Inte i farozonen

Lars Johansson tillbakavisar uppgiften om att utbildningen av ST-läkare är i farozonen. Efter den senaste externa inspektionen av utbildningen fick Skas bra betyg i de flesta områdena, enligt Skas direktör.

– Däremot påpekades att handledning och uppföljning måste förbättras, men det kommer vi att åtgärda.