10 dec 2015 06:00

10 dec 2015 17:08

Konflikt skakar ortopeden

SKARABORG: Motsättningar påverkar kollegor och patienter

En långvarig konflikt skakar ortopedkliniken på Skaraborgs sjukhus.
– Den innebär en risk för patienterna, säger en källa till SLA.

Enligt en person med god inblick i den ortopediska verksamheten, har en konflikt påverkat kliniken i Skövde under flera år. Den har bland annat lett till hög personalomsättning, både bland läkare och sjuksköterskor, och problem att ta hand om patienterna.

– De får vänta allt längre på att få en tid, och när patienterna väl kommer till kliniken möts de av stressade läkare, som har mindre tid för varje patient vilket ökar risken för att något blir fel. Läkarna har dessutom knappt någon tid för administration. De får dåligt med utbildningstid och får ibland jobba med dubbla mottagningar, vilket innebär att två patienter sätts upp på samma tid men finns i olika behandlingsrum. Läkaren får springa mellan rummen.

Vår källa menar att konflikten, mellan olika grupperingar inom kliniken, har pågått länge och bidrar till motsättningar och arbetsmiljöproblem.

– Mycket handlar om prestige, kultur och arbetssätt.

Vilka grupperingar handlar det om?

– Det är två läger; en ”maktgrupp” och en som opponerar sig mot hur en av specialisterna behandlats. Sedan finns det en tredje grupp som bara vill få slut på bråket och få arbetsro.

Effekt av konflikten

Enligt vår källa var anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), där två av ortopederna på kliniken klagade på en kollegas behandlingsmetod, mer en effekt av konflikten än en sakfråga.

– Det har inget med själva metoden att göra; anmälan kom ett år efter att den anmälde läkaren fick förbud att operera. Läget på kliniken blev infekterat när en av kollegorna började med en avhandling för några år sedan. Sedan har det bildats en kultur med att kolla upp allting som kollegor gör, vilket gör ortopedkliniken till en jättejobbig miljö att vara i.

Vår källa berättar att flera duktiga läkare slutat eller är sjukskrivna. I två av teamen har nio av specialisterna sagt upp sig, blivit förflyttade, sjukskrivna, tagit ut pension eller föräldraledighet under 2015.

– Arbetsbelastningen och i vissa fall översitteri är de främsta orsakerna. De som kritiserat förhållandena har blivit utsatta, fått sina scheman ändrade, utbildningar indragna, operationsförbud eller omplacering. Många upplever att de behandlas illa.

Bland sjuksköterskorna är omsättningen hög på avdelningen. Vår källa säger att det bidragit till att tillräckligt antal vårdplatser inte har hållits öppna och att många av sjuksköterskorna som jobbar är oerfarna.

– Sköterskorna ledsnar på konflikten, många drabbas av klassiska utmattningssyndrom. Flera gånger har jag sett sköterskor gråta öppet inne på sina expeditioner.

Har anmälts

Kliniken har anmälts till Arbetsmiljöverket och under de senaste åren har företagshälsovården (Hälsan och arbetslivet) varit inkopplad. Samtliga läkare har intervjuats av psykologer från Göteborg.

– Psykologerna konstaterade att det finns sociala destruktiva mönster. Ett genomgripande kulturarbete behövs avseende attityder, normer och värderingar. I sin rapport har Hälsan och arbetslivet skrivit att det krävs strukturella förändringar.

Riskerar utbildning

Den dåliga arbetsmiljön kan även innebära att kliniken inte får ha utbildningsläkare (ST) i framtiden. En inledande intern inspektion inom Skas gav inga positiva svar. Sedan har en läkarledd extern inspektion genomförts. Resultatet är inte klart men ett dåligt utfall kan få ödesdigra konsekvenser.

Enligt en person med god inblick i den ortopediska verksamheten, har en konflikt påverkat kliniken i Skövde under flera år. Den har bland annat lett till hög personalomsättning, både bland läkare och sjuksköterskor, och problem att ta hand om patienterna.

– De får vänta allt längre på att få en tid, och när patienterna väl kommer till kliniken möts de av stressade läkare, som har mindre tid för varje patient vilket ökar risken för att något blir fel. Läkarna har dessutom knappt någon tid för administration. De får dåligt med utbildningstid och får ibland jobba med dubbla mottagningar, vilket innebär att två patienter sätts upp på samma tid men finns i olika behandlingsrum. Läkaren får springa mellan rummen.

Vår källa menar att konflikten, mellan olika grupperingar inom kliniken, har pågått länge och bidrar till motsättningar och arbetsmiljöproblem.

– Mycket handlar om prestige, kultur och arbetssätt.

Vilka grupperingar handlar det om?

– Det är två läger; en ”maktgrupp” och en som opponerar sig mot hur en av specialisterna behandlats. Sedan finns det en tredje grupp som bara vill få slut på bråket och få arbetsro.

Effekt av konflikten

Enligt vår källa var anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), där två av ortopederna på kliniken klagade på en kollegas behandlingsmetod, mer en effekt av konflikten än en sakfråga.

– Det har inget med själva metoden att göra; anmälan kom ett år efter att den anmälde läkaren fick förbud att operera. Läget på kliniken blev infekterat när en av kollegorna började med en avhandling för några år sedan. Sedan har det bildats en kultur med att kolla upp allting som kollegor gör, vilket gör ortopedkliniken till en jättejobbig miljö att vara i.

Vår källa berättar att flera duktiga läkare slutat eller är sjukskrivna. I två av teamen har nio av specialisterna sagt upp sig, blivit förflyttade, sjukskrivna, tagit ut pension eller föräldraledighet under 2015.

– Arbetsbelastningen och i vissa fall översitteri är de främsta orsakerna. De som kritiserat förhållandena har blivit utsatta, fått sina scheman ändrade, utbildningar indragna, operationsförbud eller omplacering. Många upplever att de behandlas illa.

Bland sjuksköterskorna är omsättningen hög på avdelningen. Vår källa säger att det bidragit till att tillräckligt antal vårdplatser inte har hållits öppna och att många av sjuksköterskorna som jobbar är oerfarna.

– Sköterskorna ledsnar på konflikten, många drabbas av klassiska utmattningssyndrom. Flera gånger har jag sett sköterskor gråta öppet inne på sina expeditioner.

Har anmälts

Kliniken har anmälts till Arbetsmiljöverket och under de senaste åren har företagshälsovården (Hälsan och arbetslivet) varit inkopplad. Samtliga läkare har intervjuats av psykologer från Göteborg.

– Psykologerna konstaterade att det finns sociala destruktiva mönster. Ett genomgripande kulturarbete behövs avseende attityder, normer och värderingar. I sin rapport har Hälsan och arbetslivet skrivit att det krävs strukturella förändringar.

Riskerar utbildning

Den dåliga arbetsmiljön kan även innebära att kliniken inte får ha utbildningsläkare (ST) i framtiden. En inledande intern inspektion inom Skas gav inga positiva svar. Sedan har en läkarledd extern inspektion genomförts. Resultatet är inte klart men ett dåligt utfall kan få ödesdigra konsekvenser.