08 dec 2015 13:46

08 dec 2015 13:46

Jourcentralen kan flyttas till sjukhuset

SKARABORG: Patienten ska få det enklare

Det finns planer på att flytta primärvårdsjouren i Skövde till sjukhuset.
– Det är logiskt, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tidigare fanns jourcentralen på sjukhuset. Efter vårdvalets införande, då primärvården skulle profileras, flyttades jouren och i Skövde finns den på Käpplunda gärde. Systemet har fått kritik, bland annat hävdar sjukhusen att flera av patienterna som kommer till akuten egentligen är primärvårdspatienter.

Nu öppnar regionen för en ändring på vissa ställen. Den främsta anledningen till att lokalisera jouren i anknytning till sjukhusens akutmottagningar är att lättare kunna se till att patienter hamnar på rätt vårdnivå.

Inga beslut

I Skövde kan det bli aktuellt med en flytt, även om det inte tagits några beslut.

– Vi är väldigt positiva, vi har problem med ett ökat antal primärvårdspatienter som kommer till akuten, säger Skas stabschef Eva Sundström.

Primärvårdschef Rita Ponerup har inget emot planerna.

– Det blir enklare för patienten, som vet vart den ska åka, och för sjukhuset då det ska sortera och styra patientflödena.

Hon betonar att mycket återstår att lösa.

– Vi vet inte var det ska ligga på sjukhuset, men kan finansieringen, bemanningen och lokaliseringen lösas så har vi inte något emot det, säger Ponerup.

Gunilla Druve Jansson, ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden, betonar att det finns ett politiskt mål om att ha jourerna vid sjukhusen.

– Just nu funderar partigrupperna på frågan, men alla är positiva. Det är logiskt att ha jourerna vid akutmottagningarna för att lotsa patienterna rätt.

Hur är det med Lidköping, där jouren också flyttades från sjukhusområdet för några år sedan?

– Det är samma tanke där.

Tidigare fanns jourcentralen på sjukhuset. Efter vårdvalets införande, då primärvården skulle profileras, flyttades jouren och i Skövde finns den på Käpplunda gärde. Systemet har fått kritik, bland annat hävdar sjukhusen att flera av patienterna som kommer till akuten egentligen är primärvårdspatienter.

Nu öppnar regionen för en ändring på vissa ställen. Den främsta anledningen till att lokalisera jouren i anknytning till sjukhusens akutmottagningar är att lättare kunna se till att patienter hamnar på rätt vårdnivå.

Inga beslut

I Skövde kan det bli aktuellt med en flytt, även om det inte tagits några beslut.

– Vi är väldigt positiva, vi har problem med ett ökat antal primärvårdspatienter som kommer till akuten, säger Skas stabschef Eva Sundström.

Primärvårdschef Rita Ponerup har inget emot planerna.

– Det blir enklare för patienten, som vet vart den ska åka, och för sjukhuset då det ska sortera och styra patientflödena.

Hon betonar att mycket återstår att lösa.

– Vi vet inte var det ska ligga på sjukhuset, men kan finansieringen, bemanningen och lokaliseringen lösas så har vi inte något emot det, säger Ponerup.

Gunilla Druve Jansson, ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden, betonar att det finns ett politiskt mål om att ha jourerna vid sjukhusen.

– Just nu funderar partigrupperna på frågan, men alla är positiva. Det är logiskt att ha jourerna vid akutmottagningarna för att lotsa patienterna rätt.

Hur är det med Lidköping, där jouren också flyttades från sjukhusområdet för några år sedan?

– Det är samma tanke där.