07 dec 2015 16:30

16 dec 2015 10:56

Trafiken begränsas igen 

SKARABORG: Tidigarelagt rälsbyte ställer det det 2017

Miljarder satsas på infrastruktur i Skaraborg men ett tidigarelagt rälsbyte på västra stambanan begränsar trafiken under 2017.
– Det kommer att påverka men hur mycket vet vi ännu inte, säger Trafikverkets regionchef Håkan Wennerström.

Under 2016 kommer trågtrafiken genom Skaraborg att påverkas av ett byte av kontaktledningar. Det medför att antalet tågavgångar reduceras rejält.

Under 2017 blir det något liknande. Enligt planen skulle 13 mil, inklusive sträckan Skövde-Falköping, ha fått ny räls under 2019-2021. Nedbrytningen av de nuvarande spåren har gått snabbare än beräknat och rälsen måste bytas snabbare.

– Från och med 2017 kommer vi dessutom begränsa hastigheten till maximalt 130 kilometer. De olika jobben kommer att kosta 550 miljoner, men sedan har vi en bra bana, säger Morgan Rehn, som jobbar med järnvägssystem vid Trafikverket.

Begränsat

Arbetet innebär att antalet tåglägen kommer att begränsas även under 2017. Hur mycket är, enligt Wennerström, omöjligt att säga just nu. Inför 2016 fick de som kör regiontrafik (Västtrafik) sänka ambitionen rejält.

Hur det blir 2017 är för tidigt att säga, men arbetet att få ihop det avancerade systemet har inletts. Ansökningstiden för 2017 går ut i april 2016, men snart ska tågplanen för 2016 läggas ut på 2017 för att de inblandade ska få se konsekvenserna.

– Vi önskar att det kommer att se annorlunda ut 2017 jämfört med 2016. Vi hoppas hitta en lösning där resultatet inte ser likadant ut för regiontrafiken som under 2016, säger Håkan Wennerström.

Katarina Jonsson (M) ordförande i Skaraborgs kommunalförbund, betonar att det handlar om att anpassa sig även om ett nytt tågstrul slår mot alla de som pendlar:

– Jobbet måste göras, det är alla överens om. Om och när höghastighetsbanan på andra sidan Vättern blir verklighet måste västra stambanan vara upprustad. Vi måste se bortom nuet.

Miljardregn

Under Trafikverkets presskonferens redogjordes för kommande satsningar i Skaraborg, inklusive drygt två miljarder på underhåll (inklusive räls- och spårbyte samt byggandet av förbigångsspår i Falköping), av västra stambanan.

Sex miljarder, varav 1,35 kommer från medfinansiering, ska satsas på om- och utbyggnad av E20.

Under 2016 kommer trågtrafiken genom Skaraborg att påverkas av ett byte av kontaktledningar. Det medför att antalet tågavgångar reduceras rejält.

Under 2017 blir det något liknande. Enligt planen skulle 13 mil, inklusive sträckan Skövde-Falköping, ha fått ny räls under 2019-2021. Nedbrytningen av de nuvarande spåren har gått snabbare än beräknat och rälsen måste bytas snabbare.

– Från och med 2017 kommer vi dessutom begränsa hastigheten till maximalt 130 kilometer. De olika jobben kommer att kosta 550 miljoner, men sedan har vi en bra bana, säger Morgan Rehn, som jobbar med järnvägssystem vid Trafikverket.

Begränsat

Arbetet innebär att antalet tåglägen kommer att begränsas även under 2017. Hur mycket är, enligt Wennerström, omöjligt att säga just nu. Inför 2016 fick de som kör regiontrafik (Västtrafik) sänka ambitionen rejält.

Hur det blir 2017 är för tidigt att säga, men arbetet att få ihop det avancerade systemet har inletts. Ansökningstiden för 2017 går ut i april 2016, men snart ska tågplanen för 2016 läggas ut på 2017 för att de inblandade ska få se konsekvenserna.

– Vi önskar att det kommer att se annorlunda ut 2017 jämfört med 2016. Vi hoppas hitta en lösning där resultatet inte ser likadant ut för regiontrafiken som under 2016, säger Håkan Wennerström.

Katarina Jonsson (M) ordförande i Skaraborgs kommunalförbund, betonar att det handlar om att anpassa sig även om ett nytt tågstrul slår mot alla de som pendlar:

– Jobbet måste göras, det är alla överens om. Om och när höghastighetsbanan på andra sidan Vättern blir verklighet måste västra stambanan vara upprustad. Vi måste se bortom nuet.

Miljardregn

Under Trafikverkets presskonferens redogjordes för kommande satsningar i Skaraborg, inklusive drygt två miljarder på underhåll (inklusive räls- och spårbyte samt byggandet av förbigångsspår i Falköping), av västra stambanan.

Sex miljarder, varav 1,35 kommer från medfinansiering, ska satsas på om- och utbyggnad av E20.