04 dec 2015 14:54

04 dec 2015 14:54

Flyktingläget sätter press på Skaraborg

SKARABORG: Bostäder och personal de viktigaste frågorna

AKUTPROBLEM. Skaraborgs kommuner ska jobba mer tillsammans med flyktingsituationen. Bostäder och personal är de viktigaste frågorna som måste lösas just nu.

De flesta av frågorna får respektive kommun lösa själva, men under fredagens möte med Skaraborgs kommunalförbund gavs en samlad bild över läget. I en skala mellan 1 och 5 angav de flesta att de låg på nivå 3. En kommun signalerade att den nått nivå 5. Det finns ett uppdrag att utreda hur kommunalförbundets medlemmar ska jobba tillsammans.

– Det som främst behövs är bostäder och personal. Vi hanterar situationen, men det kommer att påverka våra verksamheter under lång tid, säger Katarina Jonsson (M) ordförande för kommunalförbundet.

Under mötet deltog representanter för Migrationsverket, polisen, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen. Landshövding Lars Bäckström var också med, men var tvungen att åka innan pressträffen.

– Läget är att betrakta som ansträngt till kritiskt. Vi ser många signaler på att många förvaltningar är trötta, säger Leif Isberg, stabschef vid länsstyrelsen.

Ger resultat

Marcus Toremar, regionchef för Migrationsverket, sa att den skärpta kontrollen ger resultat och att det varje vecka kommer mellan 1 000 och 1 500 asylsökande till Göteborg varje vecka, jämfört med det dubbla för någon vecka sedan.

– Det är en utmaning att hitta boenden, både permanenta och tillfälliga, till de som kommer. Nästa år är prognosen att mellan 100 000 och 170 000 kommer till Sverige, varav 20 procent kommer till Västra Götaland, säger Toremar.

Kjell Hedvall (S), Lidköping, säger att många bor i turistanläggningar och kontrakten är ofta skrivna fram till sista maj.

– Vi har ett halvår på oss att fixa bostäder. Vi måste hitta snabba lösningar. Samtidigt klarar vi inte detta utan att tumma på regelverket, med allt från att göra i ordning boenden till att skaffa tillräckligt antal lärare.

Tufft för vården

Staffan Cavefors, Västra Götalandsregionen, säger att primärvården, barnsjukvården och tandvården har det mest ansträngt just nu. men att det är ojämnt fördelat i regionen.

– Sjukhusen påverkas främst på längre sikt.

De flesta av frågorna får respektive kommun lösa själva, men under fredagens möte med Skaraborgs kommunalförbund gavs en samlad bild över läget. I en skala mellan 1 och 5 angav de flesta att de låg på nivå 3. En kommun signalerade att den nått nivå 5. Det finns ett uppdrag att utreda hur kommunalförbundets medlemmar ska jobba tillsammans.

– Det som främst behövs är bostäder och personal. Vi hanterar situationen, men det kommer att påverka våra verksamheter under lång tid, säger Katarina Jonsson (M) ordförande för kommunalförbundet.

Under mötet deltog representanter för Migrationsverket, polisen, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen. Landshövding Lars Bäckström var också med, men var tvungen att åka innan pressträffen.

– Läget är att betrakta som ansträngt till kritiskt. Vi ser många signaler på att många förvaltningar är trötta, säger Leif Isberg, stabschef vid länsstyrelsen.

Ger resultat

Marcus Toremar, regionchef för Migrationsverket, sa att den skärpta kontrollen ger resultat och att det varje vecka kommer mellan 1 000 och 1 500 asylsökande till Göteborg varje vecka, jämfört med det dubbla för någon vecka sedan.

– Det är en utmaning att hitta boenden, både permanenta och tillfälliga, till de som kommer. Nästa år är prognosen att mellan 100 000 och 170 000 kommer till Sverige, varav 20 procent kommer till Västra Götaland, säger Toremar.

Kjell Hedvall (S), Lidköping, säger att många bor i turistanläggningar och kontrakten är ofta skrivna fram till sista maj.

– Vi har ett halvår på oss att fixa bostäder. Vi måste hitta snabba lösningar. Samtidigt klarar vi inte detta utan att tumma på regelverket, med allt från att göra i ordning boenden till att skaffa tillräckligt antal lärare.

Tufft för vården

Staffan Cavefors, Västra Götalandsregionen, säger att primärvården, barnsjukvården och tandvården har det mest ansträngt just nu. men att det är ojämnt fördelat i regionen.

– Sjukhusen påverkas främst på längre sikt.