03 dec 2015 13:54

03 dec 2015 13:54

1,46 miljonertill utveckling

UTBILDNING

1,46 miljoner kronor av de 15 miljoner som regionen satsar på kompetensutveckling för undersköterskor, barnsköterskor och skötare 2016 går till Skaraborgs sjukhus.

Pengarna ska gå till vidareutbildning genom yrkeshögskolan av fyra ambulanssjukvårdare, två barnspecialistsjuksköterskor och fyra specialistundersköterskor avseende operation, anestesi och intensivvård.

Skas får fyra av de extra AT-platserna som regionfullmäktige tagit beslutat om.

Pengarna ska gå till vidareutbildning genom yrkeshögskolan av fyra ambulanssjukvårdare, två barnspecialistsjuksköterskor och fyra specialistundersköterskor avseende operation, anestesi och intensivvård.

Skas får fyra av de extra AT-platserna som regionfullmäktige tagit beslutat om.