01 dec 2015 13:33

01 dec 2015 13:33

Vill ha bokbuss för flyktingar

S-MOTION

Socialdemokraterna vill, genom en motion från Anne-Charlotte Karlsson, Töreboda, utreda möjligheterna till att införa bok- och språkbussar i regionen för asylsökande.

I motionen, som har lämnats till regionfullmäktige, konstaterar Karlsson att ambulerande bok- och språkbussar skulle underlätta för an snabbare kontakt med samhället och en del av språket.

– Genom en uppsökande verksamhet kan språket väckas genom litteraturen. En satsning på litterattur kan även ge många som varit på flykt en ökad möjlighet att behålla sitt modersmål, skriver Anne-Charlotte Karlsson i motionen.

Hon säger att det redan finns bokbussar i flera kommuner. Ett samarbete mellan kommun och region skulle ge en ökad spridning av kultur till de asylsökande.

I motionen, som har lämnats till regionfullmäktige, konstaterar Karlsson att ambulerande bok- och språkbussar skulle underlätta för an snabbare kontakt med samhället och en del av språket.

– Genom en uppsökande verksamhet kan språket väckas genom litteraturen. En satsning på litterattur kan även ge många som varit på flykt en ökad möjlighet att behålla sitt modersmål, skriver Anne-Charlotte Karlsson i motionen.

Hon säger att det redan finns bokbussar i flera kommuner. Ett samarbete mellan kommun och region skulle ge en ökad spridning av kultur till de asylsökande.