27 nov 2015 17:43

27 nov 2015 17:43

Satsning på ungdomsmottagningar

ÖSTRA NÄMNDEN: Två nya tjänster i Skaraborg

Fler ska anställas på Skaraborgs ungdomsmottagningar under 2016 för att öka stödet till de unga.

Under fredagen beslöt östra hälso- och sjukvårdsnämnden att skjuta till ytterligare 1,34 miljoner för att finansiera två tjänster vid Skaraborgs ungdomsmottagningar.

Pengarna för 2016 kommer från regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsstyrelse, sedan ska nivåhöjningen fortsätta men ingår i östra nämndens budget. Tillskottet är en effekt av ett regionalt beslut om att mottagningarna i Västra Götaland ska bli mer jämlika.

– Nu kan vi komma upp i den nivå som finns i övriga delar av regionen. Det här kommer att stärka ungdomsmottagningarna, men vi vill även se över öppettiderna så att tillgängligheten ökar, säger ordföranden Gunilla Druve Jansson (C), som betonar att det är viktigt att kommunerna är delaktiga i arbetet.

Välkommet

Pia Gustafsson, verksamhetschef för ungdomsmottagningarna i Skaraborg, betonar att tillskottet är välkommet.

– Nu ska vi se hur vi kan stärka upp, så att resurserna hamnar på rätt ställe, säger hon.

Nämnden klubbade budgeten och kommer att fördela regionbidraget på 4,7 miljarder. 3,8 miljarder går till länssjukvård (sjukhusvård och privata specialister).

– Skaraborgs sjukhus får 30 miljoner extra samt pengar för ordnat införande.

Under fredagsmötet fick Connect Falköping, som driver ett projekt som ska ökar tryggheten och minska segregeringen, årets folkhälsopris på 30 000 kronor.

”Föredöme”

I motiveringen sägs det bland annat att projektet är ett föredöme.

Nämnden beslöt att ledamöterna samt ersättarna ska utrustas med läsplattor. Kostnaden för 30 plattor blir cirka 175 000 kronor och pengarna tas från nämndens konto för egna kostnader.

Under fredagen beslöt östra hälso- och sjukvårdsnämnden att skjuta till ytterligare 1,34 miljoner för att finansiera två tjänster vid Skaraborgs ungdomsmottagningar.

Pengarna för 2016 kommer från regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsstyrelse, sedan ska nivåhöjningen fortsätta men ingår i östra nämndens budget. Tillskottet är en effekt av ett regionalt beslut om att mottagningarna i Västra Götaland ska bli mer jämlika.

– Nu kan vi komma upp i den nivå som finns i övriga delar av regionen. Det här kommer att stärka ungdomsmottagningarna, men vi vill även se över öppettiderna så att tillgängligheten ökar, säger ordföranden Gunilla Druve Jansson (C), som betonar att det är viktigt att kommunerna är delaktiga i arbetet.

Välkommet

Pia Gustafsson, verksamhetschef för ungdomsmottagningarna i Skaraborg, betonar att tillskottet är välkommet.

– Nu ska vi se hur vi kan stärka upp, så att resurserna hamnar på rätt ställe, säger hon.

Nämnden klubbade budgeten och kommer att fördela regionbidraget på 4,7 miljarder. 3,8 miljarder går till länssjukvård (sjukhusvård och privata specialister).

– Skaraborgs sjukhus får 30 miljoner extra samt pengar för ordnat införande.

Under fredagsmötet fick Connect Falköping, som driver ett projekt som ska ökar tryggheten och minska segregeringen, årets folkhälsopris på 30 000 kronor.

”Föredöme”

I motiveringen sägs det bland annat att projektet är ett föredöme.

Nämnden beslöt att ledamöterna samt ersättarna ska utrustas med läsplattor. Kostnaden för 30 plattor blir cirka 175 000 kronor och pengarna tas från nämndens konto för egna kostnader.