27 nov 2015 06:00

27 nov 2015 08:03

Ortopeder på Skas anmäler kollega

SKARABORG: Ivo-ärende om behandlingsmetod

Två överläkare på ortopeden menar att en behandlingsmetod gett patienter vårdskador och har anmält en kollega till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Den anmälde läkaren är också överläkare och behandlade en viss patientgrupp med en speciell metod.

I sin anmälan till Ivo tar överläkarna upp ett antal behandlingsskador där orsaken sägs vara fel indikation, felaktig teknik, bristande förmåga att tidigt upptäcka komplikationer och att inte be om en andra bedömning.

Gjorts till rutin

De menar att metoden använts som rutin och genom det gjort avsteg från klinikens behandlingsrutin. De menar i sin anmälan att mycket av verksamheten kan klassas som ”experimentalkirurgi”.

Överläkarna har gjort händelseanalyser på tre patienter med komplikationer; resultatet har sedan gått vidare till chefläkare för granskning. De båda läkarna menar att Skas inte bedömt att någon lex Maria-anmälan ska göras till Ivo, men vill att myndigheten gör en granskning för att bedöma varför verksamheten inte stoppades tidigare, att verksamheten inte återupptas och att en kartläggning över hur många patienter som fått en behandlingsskada.

Externa kirurger

Överläkarna har även bett två externa frakturkirurger på Sahlgrenska i Göteborg granska och bedöma omkring 20 patientfall som skickats med anmälan.

I en skrivelse vill de båda kontaktade kirurgerna att Ivo bedömer de aktuella fallen.

Verksamhetschefen Niklas Johansson säger att metoden har stoppats, att läkaren som har anmälts inte opererar längre.

Johansson vet inte hur många fall där metoden använts som gått snett.

– Det kan vi inte säga i nuläget, men vi är väl medvetna om problemet och har gjort vad vi kan. Vi får se vilka ärenden som kan dyka upp efter anmälan. Just nu avvaktar vi vad Ivo kommer fram till i sin utredning.

Stefan Håkansson, chefläkare vid Skaraborgs sjukhus, säger att Skas gjort ett antal händelseanalyser i ärendet och anmält några till Ivo.

– Vi kom fram till att vissa fel gjorts, har bland annat ändrat i arbetssättet och den aktuelle läkaren opererar inte längre. Vi är väl medvetna om problemet, men har gjort vad vi ska för att ytterligare patienter inte ska riskera några skador. Nu får vi se vad Ivo säger, säger Håkansson.

Har du tidigare varit med om att två överläkare anmäler en annan överläkare?

– Har aldrig hört talas om det tidigare.

Förtegen

Läkaren som anmälts av sina kollegor är förtegen när vi kontaktar honom.

– Jag vill inte kommentera det här just nu, säger han.

Den anmälde läkaren är också överläkare och behandlade en viss patientgrupp med en speciell metod.

I sin anmälan till Ivo tar överläkarna upp ett antal behandlingsskador där orsaken sägs vara fel indikation, felaktig teknik, bristande förmåga att tidigt upptäcka komplikationer och att inte be om en andra bedömning.

Gjorts till rutin

De menar att metoden använts som rutin och genom det gjort avsteg från klinikens behandlingsrutin. De menar i sin anmälan att mycket av verksamheten kan klassas som ”experimentalkirurgi”.

Överläkarna har gjort händelseanalyser på tre patienter med komplikationer; resultatet har sedan gått vidare till chefläkare för granskning. De båda läkarna menar att Skas inte bedömt att någon lex Maria-anmälan ska göras till Ivo, men vill att myndigheten gör en granskning för att bedöma varför verksamheten inte stoppades tidigare, att verksamheten inte återupptas och att en kartläggning över hur många patienter som fått en behandlingsskada.

Externa kirurger

Överläkarna har även bett två externa frakturkirurger på Sahlgrenska i Göteborg granska och bedöma omkring 20 patientfall som skickats med anmälan.

I en skrivelse vill de båda kontaktade kirurgerna att Ivo bedömer de aktuella fallen.

Verksamhetschefen Niklas Johansson säger att metoden har stoppats, att läkaren som har anmälts inte opererar längre.

Johansson vet inte hur många fall där metoden använts som gått snett.

– Det kan vi inte säga i nuläget, men vi är väl medvetna om problemet och har gjort vad vi kan. Vi får se vilka ärenden som kan dyka upp efter anmälan. Just nu avvaktar vi vad Ivo kommer fram till i sin utredning.

Stefan Håkansson, chefläkare vid Skaraborgs sjukhus, säger att Skas gjort ett antal händelseanalyser i ärendet och anmält några till Ivo.

– Vi kom fram till att vissa fel gjorts, har bland annat ändrat i arbetssättet och den aktuelle läkaren opererar inte längre. Vi är väl medvetna om problemet, men har gjort vad vi ska för att ytterligare patienter inte ska riskera några skador. Nu får vi se vad Ivo säger, säger Håkansson.

Har du tidigare varit med om att två överläkare anmäler en annan överläkare?

– Har aldrig hört talas om det tidigare.

Förtegen

Läkaren som anmälts av sina kollegor är förtegen när vi kontaktar honom.

– Jag vill inte kommentera det här just nu, säger han.