21 nov 2015 14:00

21 nov 2015 14:00

Inget hot mot regionen men vaksamheten höjs

VÄSTRA GÖTALAND: Säkerhetsläget

Det finns inget direkt hot mot Västra Götalandsregionen.
– Men vi skärper vaksamheten, säger säkerhetsdirektör Valter Lindström.

Säkerhetsnivån har höjts i landet, sedan Säpo har höjt nivån för terrorhot. Det finns inget öppet hot mot någon av regionens verksamheter eller lokaler, men inget lämnas åt slumpen.

– Vi ser över beredskapen och kontrollerar att alla planer är uppdaterade. Samtidigt skärper vi vaksamheten, men vi har ingen generell höjd bevakning av något ställe eller verksamhet, även om det kan ske lokalt, säger Valter Lindström.

Vanligt arbete

På Skaraborgs sjukhus görs just nu inget utöver det vanliga säkerhetsarbetet. Den bevakning som förekommer av sjukhuset pågår som tidigare, men inga extra åtgärder har vidtagits.

– Vi planerar alltid för det oplanerade. Vi har en krisberedskap och en krishantering som vi hela tiden uppdaterar. Vi får ju en extra viktig roll om det skulle inträffa något där flera blir skadade, säger säkerhetschef Lena Brodén.

Följer information

Hon betonar att Skas hela tiden följer den information som kommer från polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Vi stämmer även regelbundet av med säkerhetsavdelningarna på de övriga sjukhusen i regionen. Under veckan hade vi ett, sedan tidigare inplanerat möte, med Skövde kommun. Det här arbetet pågår hela tiden, säger Lena Brodén.

Säkerhetsnivån har höjts i landet, sedan Säpo har höjt nivån för terrorhot. Det finns inget öppet hot mot någon av regionens verksamheter eller lokaler, men inget lämnas åt slumpen.

– Vi ser över beredskapen och kontrollerar att alla planer är uppdaterade. Samtidigt skärper vi vaksamheten, men vi har ingen generell höjd bevakning av något ställe eller verksamhet, även om det kan ske lokalt, säger Valter Lindström.

Vanligt arbete

På Skaraborgs sjukhus görs just nu inget utöver det vanliga säkerhetsarbetet. Den bevakning som förekommer av sjukhuset pågår som tidigare, men inga extra åtgärder har vidtagits.

– Vi planerar alltid för det oplanerade. Vi har en krisberedskap och en krishantering som vi hela tiden uppdaterar. Vi får ju en extra viktig roll om det skulle inträffa något där flera blir skadade, säger säkerhetschef Lena Brodén.

Följer information

Hon betonar att Skas hela tiden följer den information som kommer från polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Vi stämmer även regelbundet av med säkerhetsavdelningarna på de övriga sjukhusen i regionen. Under veckan hade vi ett, sedan tidigare inplanerat möte, med Skövde kommun. Det här arbetet pågår hela tiden, säger Lena Brodén.