20 nov 2015 16:38

20 nov 2015 16:38

Skaspersonalser brister

ENKÄT

Skaraborgs sjukhus medarbetare är nöjda med det sociala klimatet, men upplever brister i målkvalitet, ledarskap och delaktighet, enligt regionens medarbetarenkät.

Den första medarbetarenkäten genomfördes 2013 och resultatet av den andra visar att Skas har flera områden att arbeta med. Stämningen och vidareutbildningen i arbetet får högre betyg än senast, men medarbetarna saknar tydliga gemensamma mål och känner att de inte har tillräckligt inflytande.

Den första medarbetarenkäten genomfördes 2013 och resultatet av den andra visar att Skas har flera områden att arbeta med. Stämningen och vidareutbildningen i arbetet får högre betyg än senast, men medarbetarna saknar tydliga gemensamma mål och känner att de inte har tillräckligt inflytande.