16 nov 2015 10:55

16 nov 2015 11:00

Sände journal till fel patient

IVO: Skaraborgs sjukhus får kritik

Skaraborgs sjukhus skickade journalanteckningar till fel person och nu får Skas kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

En kvinna bad en klinik på Skas att skicka journalanteckningar till hennes försäkringsbolag.

När handlingarna kom handlade de även om en annan person. Handlingarna som rörde henne och de andra personen hade skrivits ut vid samma tillfälle och sammanblandningen hade, enligt anmälan till Ivo, skett på sjukhuset och inte på försäkringsbolaget.

Sekretesshantering

Ivo menar att det är klarlagt att kliniken lämnat ut journalhandlingar som avsett fel patient, vilket medförde att sekretesskänsliga uppgifter nått utomstående. Ivo ger kritik för bristande sekretesshantering.

Verksamhetschefen betonar att det inträffade skett utan uppsåt. Misstaget har tagits upp i verksamheten för att inte något liknande ska ske. Ivo skriver att åtgärder vidtagits, att händelsen inträffade genom oaktsamhet och att det inte finns skäl för åtalsanmälan.

En kvinna bad en klinik på Skas att skicka journalanteckningar till hennes försäkringsbolag.

När handlingarna kom handlade de även om en annan person. Handlingarna som rörde henne och de andra personen hade skrivits ut vid samma tillfälle och sammanblandningen hade, enligt anmälan till Ivo, skett på sjukhuset och inte på försäkringsbolaget.

Sekretesshantering

Ivo menar att det är klarlagt att kliniken lämnat ut journalhandlingar som avsett fel patient, vilket medförde att sekretesskänsliga uppgifter nått utomstående. Ivo ger kritik för bristande sekretesshantering.

Verksamhetschefen betonar att det inträffade skett utan uppsåt. Misstaget har tagits upp i verksamheten för att inte något liknande ska ske. Ivo skriver att åtgärder vidtagits, att händelsen inträffade genom oaktsamhet och att det inte finns skäl för åtalsanmälan.