16 nov 2015 06:00

16 nov 2015 06:00

"Det var likadant förr"

SKARABORG: Veteran om läkarbristen i primärvården

Primärvården har läkarbrist, men det är inget nytt fenomen.
– Det var likadant när jag började som distriktsläkare för 33 år sedan, säger Sture Axén, 72-åring som fortfarande är i tjänst.

Läkarförbundets enkät om bemanning och åldersfördelning bland distriktsläkarna visade att det är en åldrande kår. Tolv procent är äldre än 65 år. I förra veckan uttryckte Lars Gotthardsson, primärvårdschef i östra Skaraborg, sin tacksamhet över de över 65 år som väljer att fortsätta jobba.

– Men vi är på väg mot en svår situation, sa Gotthardsson.

Mariestadsbon Sture Axén, som började som distriktsläkare för 33 år sedan, konstaterar att problemet är det samma nu som då.

– Ledningen har alltid sagt att man ska satsa på utbildningsläkare, att bristen ska lösas på det sättet, men det har inte hänt så mycket. Vi har samma situation nu för tiden. Man ser få unga läkare ute på vårdcentralerna och när vi var på datakurs i april, så hade jag en känsla att många var pensionärer.

Vad ska ledningen göra åt det?

– Jag vet faktiskt inte. Det är inget enkelt problem.

16 timmar i veckan

Sture jobbar numera 16 timmar i veckan (fyra timmar fyra dagar i veckan) vid vårdcentralen i Töreboda och trivs med det.

– Jag bestämde mig tidigt för att allmänläkare. Det passar mig bäst, det kan dyka upp vilken typ av patient som helst och jobbet är väldigt intressant. Det gäller att ta ställning till om patienten ska skickas vidare eller behandlas av oss.

När vi träffar Sture har han avverkat ännu ett pass. Han tog emot åtta patienter, gjorde läkemedelsförskrivningar samt ägnade sig åt administration.

– Det var ett tufft pass, med bland annat patienter med förkylningar och andningsbesvär. Jag fick skicka två patienter vidare till Skas i Skövde.

I Skaraborg finns det cirka 30 distriktsläkartjänster som inte är besatta. Vårdcentralen i Töreboda har en stafettläkare inne, och Sture tycker att verksamheten flyter på.

– Visst är det tungt ibland; det är det ju på alla vårdcentraler, men det fungerar bra och patienterna får tider när de behöver.

Hur länge kommer du hålla på?

– Jag tar ett halvår i taget, men så länge de vill ha mig kvar och jag tycker det är roligt så kör jag vidare.

Administration

Han konstaterar att administrationen ökat, och det mesta måste göras av läkarna själva. Informationsutbytet mellan vårdgivarna har ökat, men Sture Axén menar att uppfattningen om att läkarnas patienttid har minskat, inte stämmer.

– Vi har inte färre patienter än tidigare, även om administrationen har ökat. Journalanteckningar och brev skrivs av sekreterarna. Det enda jag skriver själv är akutremisser.

Sture säger att mer åkommor behandlas av vårdcentralerna i dag, jämfört med när han började.

– Förr skickade vi nog in fler patienter för utredning, än vi gör i dag. Sjukhuset vill att mer ska vara utrett av vårdcentralen när patienten kommer till dem.

Läkarförbundets enkät om bemanning och åldersfördelning bland distriktsläkarna visade att det är en åldrande kår. Tolv procent är äldre än 65 år. I förra veckan uttryckte Lars Gotthardsson, primärvårdschef i östra Skaraborg, sin tacksamhet över de över 65 år som väljer att fortsätta jobba.

– Men vi är på väg mot en svår situation, sa Gotthardsson.

Mariestadsbon Sture Axén, som började som distriktsläkare för 33 år sedan, konstaterar att problemet är det samma nu som då.

– Ledningen har alltid sagt att man ska satsa på utbildningsläkare, att bristen ska lösas på det sättet, men det har inte hänt så mycket. Vi har samma situation nu för tiden. Man ser få unga läkare ute på vårdcentralerna och när vi var på datakurs i april, så hade jag en känsla att många var pensionärer.

Vad ska ledningen göra åt det?

– Jag vet faktiskt inte. Det är inget enkelt problem.

16 timmar i veckan

Sture jobbar numera 16 timmar i veckan (fyra timmar fyra dagar i veckan) vid vårdcentralen i Töreboda och trivs med det.

– Jag bestämde mig tidigt för att allmänläkare. Det passar mig bäst, det kan dyka upp vilken typ av patient som helst och jobbet är väldigt intressant. Det gäller att ta ställning till om patienten ska skickas vidare eller behandlas av oss.

När vi träffar Sture har han avverkat ännu ett pass. Han tog emot åtta patienter, gjorde läkemedelsförskrivningar samt ägnade sig åt administration.

– Det var ett tufft pass, med bland annat patienter med förkylningar och andningsbesvär. Jag fick skicka två patienter vidare till Skas i Skövde.

I Skaraborg finns det cirka 30 distriktsläkartjänster som inte är besatta. Vårdcentralen i Töreboda har en stafettläkare inne, och Sture tycker att verksamheten flyter på.

– Visst är det tungt ibland; det är det ju på alla vårdcentraler, men det fungerar bra och patienterna får tider när de behöver.

Hur länge kommer du hålla på?

– Jag tar ett halvår i taget, men så länge de vill ha mig kvar och jag tycker det är roligt så kör jag vidare.

Administration

Han konstaterar att administrationen ökat, och det mesta måste göras av läkarna själva. Informationsutbytet mellan vårdgivarna har ökat, men Sture Axén menar att uppfattningen om att läkarnas patienttid har minskat, inte stämmer.

– Vi har inte färre patienter än tidigare, även om administrationen har ökat. Journalanteckningar och brev skrivs av sekreterarna. Det enda jag skriver själv är akutremisser.

Sture säger att mer åkommor behandlas av vårdcentralerna i dag, jämfört med när han började.

– Förr skickade vi nog in fler patienter för utredning, än vi gör i dag. Sjukhuset vill att mer ska vara utrett av vårdcentralen när patienten kommer till dem.