13 nov 2015 08:00

13 nov 2015 08:00

Johan Ask: "Vi kan ju inte stänga"

SKARABORG: Skas underskottet en effekt av underfinansiering

Skaraborgs sjukhus vice ordförande Johan Ask (S) är inte förvånad över det ekonomiska underskottet.
– Vi får inte tillräcklig ersättning för det vi producerar.

Sjukhusen i regionen hade ett underskott per sista augusti på 526 miljoner. Skas del var 82 miljoner, vilket är betydligt mer än de 50 miljoner som regionstyrelsen tidigare gett tillstånd till.

Johan Ask, vice styrelseordförande, betonar att underskottet beror på flera orsaker. En detalj är det stora sparbeting som den tidigare styrelsen tog. Anställningsstoppet var en bit, och när det släpptes fanns det ett ackumulerat behov att anställa.

– Vissa saker kanske borde ha fått ett större genomslag, bland annat när dagkirurgin flyttades. Det gjordes inte under den tid som bestämts, säger Johan Ask.

Grunden till underskottet ligger, enligt Ask, i den vårdöverenskommelse som Skas har med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Den ger inte Skas tillräcklig ersättning vilket innebär att vården är underfinansierad.

– Hela ersättningsmodellen borde ses över. Producerar vi mer än vi får betalt för, blir det ju ett underskott. Vi kan ju inte stänga ned och be patienterna komma tillbaka efter nyår, då det finns pengar igen. Beställningen av vård är ju en kvalificerad gissning, allt går inte att förutse, säger Johan Ask.

Systemskifte

Samtidigt pågår ett systemskifte i regionen, där mer pengar än tidigare fördelas centralt, i stället för att gå via de olika lokala nämnderna. Johan Ask menar att systemet blir konstigt.

– Vi har ju olika förutsättningar.

Skas jobbar just nu med att få in en extern resurs, som ska hjälpa till att lösa problemen. Åtgärden är bland annat en effekt av en revisionsrapport som gav Skas styrelse besk kritik.

– Mycket tydligare revisionsrapport har jag inte läst tidigare, och vi jobbar stenhårt på att följa deras rekommendationer. Vi har bristande resurser i analys och måste titta på det snabbt. Det är bra att vi kan få hjälp att titta framåt.

I våras hade du och ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP) en konfrontation. Hur fungerar styrelsearbetet i dagsläget?

– Det har blivit bättre. Det handlade mest om att komma in i arbetssättet. I en utförarstyrelse finns det inte mycket utrymme för politisering.

Sjukhusen i regionen hade ett underskott per sista augusti på 526 miljoner. Skas del var 82 miljoner, vilket är betydligt mer än de 50 miljoner som regionstyrelsen tidigare gett tillstånd till.

Johan Ask, vice styrelseordförande, betonar att underskottet beror på flera orsaker. En detalj är det stora sparbeting som den tidigare styrelsen tog. Anställningsstoppet var en bit, och när det släpptes fanns det ett ackumulerat behov att anställa.

– Vissa saker kanske borde ha fått ett större genomslag, bland annat när dagkirurgin flyttades. Det gjordes inte under den tid som bestämts, säger Johan Ask.

Grunden till underskottet ligger, enligt Ask, i den vårdöverenskommelse som Skas har med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Den ger inte Skas tillräcklig ersättning vilket innebär att vården är underfinansierad.

– Hela ersättningsmodellen borde ses över. Producerar vi mer än vi får betalt för, blir det ju ett underskott. Vi kan ju inte stänga ned och be patienterna komma tillbaka efter nyår, då det finns pengar igen. Beställningen av vård är ju en kvalificerad gissning, allt går inte att förutse, säger Johan Ask.

Systemskifte

Samtidigt pågår ett systemskifte i regionen, där mer pengar än tidigare fördelas centralt, i stället för att gå via de olika lokala nämnderna. Johan Ask menar att systemet blir konstigt.

– Vi har ju olika förutsättningar.

Skas jobbar just nu med att få in en extern resurs, som ska hjälpa till att lösa problemen. Åtgärden är bland annat en effekt av en revisionsrapport som gav Skas styrelse besk kritik.

– Mycket tydligare revisionsrapport har jag inte läst tidigare, och vi jobbar stenhårt på att följa deras rekommendationer. Vi har bristande resurser i analys och måste titta på det snabbt. Det är bra att vi kan få hjälp att titta framåt.

I våras hade du och ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP) en konfrontation. Hur fungerar styrelsearbetet i dagsläget?

– Det har blivit bättre. Det handlade mest om att komma in i arbetssättet. I en utförarstyrelse finns det inte mycket utrymme för politisering.