13 nov 2015 17:41

13 nov 2015 17:43

ID-märkning av nyfödda

SKARABORG: Patientsäkerhet vid Skas kvalitetsdagar

Barnmorskorna Marion Cavalli-Björkman och Tina Thorsell såg till att ID-märkningen av nyfödda på Skaraborgs sjukhus blev säkrare.

Tillsammans med en kollega har duon utarbetat ett arbetssätt som gör ID-märkningen av nyfödda säker. Innan hände det ofta att det blev tveksamheter vid provtagningar och då någon de andra avdelningarna behandlade barnet.

– Inga nyfödda blandades ihop men det blev ofta fel siffra på en remiss eller provrör. Då måste kanske provet göras om, och nu slipper vi sticka i nyfödda barn i onödan, säger Tina Thorsell.

Nu får barnet och mamman förtryckta ID-band vid födseln. Sedan registreras barnet online hos Skatteverket. Inom kort får förlossningen tillbaka uppgifter med barnets personnummer. Uppgifterna förs över till journalsystemet, det skrivs ut ett ID-band med personnummer som sätts på barnet.

– Sedan används det hela tiden. Det finns även en streckkod på bandet, vilket har inneburit en stor förbättring för sjukhusets laboratorium, säger Marion Cavalli-Björkman.

Arbetssättet är ett av bidragen till patientsäkerhetspriset vid Skaraborgs sjukhus utvecklingsdagar. Åhörarna blev förvånade att det bara var Skas, av alla de kliniker som Thorsell kontaktat, som använder sig av systemet som har funnits tuillgängligt sedan förra året.

– Vi har inte haft några avvikelser sedan vi införde sättet att jobba, säger Irma Korhonen, enhetschef på förlossningen.

Bidraget vann även patientsäkerhetspriset. Diabetesmottagningen vann utvecklingspriset med ”hissenprojektet” och medicinkliniken tog hem posterpriset.

Tillsammans med en kollega har duon utarbetat ett arbetssätt som gör ID-märkningen av nyfödda säker. Innan hände det ofta att det blev tveksamheter vid provtagningar och då någon de andra avdelningarna behandlade barnet.

– Inga nyfödda blandades ihop men det blev ofta fel siffra på en remiss eller provrör. Då måste kanske provet göras om, och nu slipper vi sticka i nyfödda barn i onödan, säger Tina Thorsell.

Nu får barnet och mamman förtryckta ID-band vid födseln. Sedan registreras barnet online hos Skatteverket. Inom kort får förlossningen tillbaka uppgifter med barnets personnummer. Uppgifterna förs över till journalsystemet, det skrivs ut ett ID-band med personnummer som sätts på barnet.

– Sedan används det hela tiden. Det finns även en streckkod på bandet, vilket har inneburit en stor förbättring för sjukhusets laboratorium, säger Marion Cavalli-Björkman.

Arbetssättet är ett av bidragen till patientsäkerhetspriset vid Skaraborgs sjukhus utvecklingsdagar. Åhörarna blev förvånade att det bara var Skas, av alla de kliniker som Thorsell kontaktat, som använder sig av systemet som har funnits tuillgängligt sedan förra året.

– Vi har inte haft några avvikelser sedan vi införde sättet att jobba, säger Irma Korhonen, enhetschef på förlossningen.

Bidraget vann även patientsäkerhetspriset. Diabetesmottagningen vann utvecklingspriset med ”hissenprojektet” och medicinkliniken tog hem posterpriset.