24 okt 2015 06:00

24 okt 2015 06:00

Projekt för bättre demensvård

Skaraborgs sjukhus och Chalmers ska hitta rätt modell för att hjälpa personer med mild eller medelsvår demens.

– Helst ska vården designas efter patientens behov, säger Svante Lifvergren, kvalitetschef på Skas.

Skas och Chalmers har fått totalt 8,1 miljoner kronor av EU för ett treårigt projekt om att hitta rätt vårdmodell för en utsatt patientgrupp.

– Det är ett brett spektrum, från personer med närminnesstörning till personer med Alzheimer, säger Svante Lifvergren.

Under fredagen samlades representanter från olika vårdnivåer (kommuner, primärvård och länssjukvård), intresseorganisationer, IT-medarbetare och Chalmers för att reda ut hur vården ser ut i dagsläget, och hur det kan bli i framtiden. Svante Lifvergren konstaterar att alla har bra saker, men att det borde samordnas mer.

Närvårdsmodellen, som framgångsrikt praktiseras i västra Skaraborg och som ska införas i övriga delar av regionen, är ett av arbetssätten som lyfts fram. Att få de olika vårdnivåerna att samverka skulle underlätta för både patienter och anhöriga.

Samordning

– Det krävs bättre samverkan. En patient kan inte, och ska inte behöva, hålla reda på allting. Mycket handlar om information, att omgivningen har förståelse för att någon blir lite annorlunda utan att vara sjuk, säger Dagny Lindgren vid Alzheimerföreningen Lidköping.

Projektet, där 1 000 patienter (varav 250 i Skaraborg) i fyra olika länder (Sverige, Italien, Israel och Spanien) ska testa vårdmodellen, innehåller även medicinska delar och hur tekniska lösningar ska användas.

– Att patienten har en gps på sig, att ha dörrsensorer och olika varningssystem i lägenheten är bara några exempel. Det finns mycket som vi vill testa, säger projektledaren Patrik Alexandersson, Chalmers.

Inleds om 15 månader

Fungerar allt som det ska inleds testerna om cirka 15 månader.

– Vi tar beprövade lösningar och sätter ihop. Den här träffen, med gruppen som berörs, är värdefull. Det gäller att få så mycket perspektiv som möjligt, säger Alexandersson.

Skas och Chalmers har fått totalt 8,1 miljoner kronor av EU för ett treårigt projekt om att hitta rätt vårdmodell för en utsatt patientgrupp.

– Det är ett brett spektrum, från personer med närminnesstörning till personer med Alzheimer, säger Svante Lifvergren.

Under fredagen samlades representanter från olika vårdnivåer (kommuner, primärvård och länssjukvård), intresseorganisationer, IT-medarbetare och Chalmers för att reda ut hur vården ser ut i dagsläget, och hur det kan bli i framtiden. Svante Lifvergren konstaterar att alla har bra saker, men att det borde samordnas mer.

Närvårdsmodellen, som framgångsrikt praktiseras i västra Skaraborg och som ska införas i övriga delar av regionen, är ett av arbetssätten som lyfts fram. Att få de olika vårdnivåerna att samverka skulle underlätta för både patienter och anhöriga.

Samordning

– Det krävs bättre samverkan. En patient kan inte, och ska inte behöva, hålla reda på allting. Mycket handlar om information, att omgivningen har förståelse för att någon blir lite annorlunda utan att vara sjuk, säger Dagny Lindgren vid Alzheimerföreningen Lidköping.

Projektet, där 1 000 patienter (varav 250 i Skaraborg) i fyra olika länder (Sverige, Italien, Israel och Spanien) ska testa vårdmodellen, innehåller även medicinska delar och hur tekniska lösningar ska användas.

– Att patienten har en gps på sig, att ha dörrsensorer och olika varningssystem i lägenheten är bara några exempel. Det finns mycket som vi vill testa, säger projektledaren Patrik Alexandersson, Chalmers.

Inleds om 15 månader

Fungerar allt som det ska inleds testerna om cirka 15 månader.

– Vi tar beprövade lösningar och sätter ihop. Den här träffen, med gruppen som berörs, är värdefull. Det gäller att få så mycket perspektiv som möjligt, säger Alexandersson.