20 okt 2015 19:53

20 okt 2015 19:53

Regionen inför klimatväxling

VÄSTRA GÖTALAND: Avgift för tjänsteresor med flyg och privat bil

Regionen ska införa klimatväxling och förvaltningarna får betala för resor med privata bilar och flyg.

Klimatväxlingen innebär att tjänsteresor, för tjänstemän eller politiker, med privat bil innebär att tre kronor per mil ska betalas in till en regional pott. En enkel inrikes flygresa medför en klimatavgift på 250 kronor, en resa inom Europa ”kostar” 500 kronor och en resa till övriga världen 1 000 kronor. Systemet införs vid årsskiftet och det är förvaltningarna som betalar in pengarna.

Pengarna ska användas till olika åtgärder för att minska klimatpåverkan. Om systemet hade funnits 2014 skulle växlingen ha gett 7,6 miljoner kronor.

– Vi är glada att kunna ta beslut. Skåne har, med gott resultat, använt sig av en liknande modell, säger Kristina Jonäng (C).

Kulturplan

Fullmäktige tog beslut om den regionala kulturplanen 2016-2019, vilket innebär att den gäller när en ny kulturnämnd tillträder efter valet 2018.

– Planen bygger på alla människors värde. Kulturen är kitet som håller ihop samhället, säger kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD), Skövde.

Elisabeth Stålarm (M), Skara, lyfte fram att kultur och hälsa hör ihop:

– Mycket är på gång, bland annat tittar vi på körsångens betydelse för hälsan.

Stipendier

Regionen delade ut totalt 150 000 kronor i stipendier till idrottare med funktionsnedsättning. 10 000 kronor gick till friidrottstränaren Joakim Andersson från Undenäs. Aurelia Hagberg, Dals ed, och Axel Wernås, Lerum fick 40 000 var.

Niklas Andersson, Mölndal och Alexandra Gustafsson, Lidköping, fick 20 000 kronor. Grunden Bois från Göteborg fick 20 000 kronor.

Klimatväxlingen innebär att tjänsteresor, för tjänstemän eller politiker, med privat bil innebär att tre kronor per mil ska betalas in till en regional pott. En enkel inrikes flygresa medför en klimatavgift på 250 kronor, en resa inom Europa ”kostar” 500 kronor och en resa till övriga världen 1 000 kronor. Systemet införs vid årsskiftet och det är förvaltningarna som betalar in pengarna.

Pengarna ska användas till olika åtgärder för att minska klimatpåverkan. Om systemet hade funnits 2014 skulle växlingen ha gett 7,6 miljoner kronor.

– Vi är glada att kunna ta beslut. Skåne har, med gott resultat, använt sig av en liknande modell, säger Kristina Jonäng (C).

Kulturplan

Fullmäktige tog beslut om den regionala kulturplanen 2016-2019, vilket innebär att den gäller när en ny kulturnämnd tillträder efter valet 2018.

– Planen bygger på alla människors värde. Kulturen är kitet som håller ihop samhället, säger kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD), Skövde.

Elisabeth Stålarm (M), Skara, lyfte fram att kultur och hälsa hör ihop:

– Mycket är på gång, bland annat tittar vi på körsångens betydelse för hälsan.

Stipendier

Regionen delade ut totalt 150 000 kronor i stipendier till idrottare med funktionsnedsättning. 10 000 kronor gick till friidrottstränaren Joakim Andersson från Undenäs. Aurelia Hagberg, Dals ed, och Axel Wernås, Lerum fick 40 000 var.

Niklas Andersson, Mölndal och Alexandra Gustafsson, Lidköping, fick 20 000 kronor. Grunden Bois från Göteborg fick 20 000 kronor.