22 aug 2015 08:00

22 aug 2015 08:00

Önskas: Ny lärarutbildning på Högskolan i Skövde

Behovet av lärare är stort. Högskolan och kommunalförbundet har därför bildat en arbetsgrupp för att diskutera möjliga lösningar.

– Det här är en het politisk fråga och det är kris när det gäller lärare, säger Hillevi Larsson, som jobbar med skolfrågor på Skaraborgs kommunalförbund samt är sammankallande i den arbetsgrupp som nu har bildats för att diskutera frågan.

Stort behov

I december 2010 blev det klart att Högskolan i Skövde inte fick tillstånd att utbilda förskollärare och grundlärare då lärarutbildningen förändrades inför hösten 2011. Gymnasielärare har aldrig utbildats på högskolan.

I dag är behovet av lärare mycket stort och frågan om en lärarutbildning på högskolan ligger återigen på bordet.

– I juni hade vi ett förberedande möte och beslutade att bilda en arbetsgrupp. Kommunalförbundets styrelse gav gruppen i uppdrag att se över hur rekryteringen av nya lärare kan se ut.

Lägga upp riktlinjer

Under det förberedande mötet deltog Per-Olof Hermansson, förbundsdirektör på kommunalförbundet, Sigbritt Karlsson, rektor på högskolan, och Lena Mårtensson, prorektor på högskolan.

I arbetsgruppen ingår, förutom Hillevi Larsson, även Gustaf Olsson, sektorschef för barn och utbildning i Skövde kommun och tillika ordförande för skol- och utbildningschefsgruppen i kommunalförbundet. Från högskolan deltar Susanne Gustavsson, Jan Zirk och Stefan Karlsson. De representerar ämnen som kan komma i fråga för en eventuell utbildning samt utbildningskvalitet.

– Arbetsgruppen har ännu inte haft sitt första möte så jag vet inte alls vilka kategorier av lärare som kan bli aktuella. Vi måste prata om vad vi behöver mest, och först. När vi träffas första gången ska vi lägga upp riktlinjerna.

Positivt på högskolan

Inte heller från högskolans sida vill man säga något om vad resultatet skulle kunna bli utan diskussionerna i gruppen får utvisa det.

– På högskolan ställer vi oss positiva till att föra samtal om lärarutbildning, säger kommunikatör Ulf Nylén.

I dagsläget är det inte satt någon deadline för när samtalen i gruppen ska vara slutförda.

– Det här är en het politisk fråga och det är kris när det gäller lärare, säger Hillevi Larsson, som jobbar med skolfrågor på Skaraborgs kommunalförbund samt är sammankallande i den arbetsgrupp som nu har bildats för att diskutera frågan.

Stort behov

I december 2010 blev det klart att Högskolan i Skövde inte fick tillstånd att utbilda förskollärare och grundlärare då lärarutbildningen förändrades inför hösten 2011. Gymnasielärare har aldrig utbildats på högskolan.

I dag är behovet av lärare mycket stort och frågan om en lärarutbildning på högskolan ligger återigen på bordet.

– I juni hade vi ett förberedande möte och beslutade att bilda en arbetsgrupp. Kommunalförbundets styrelse gav gruppen i uppdrag att se över hur rekryteringen av nya lärare kan se ut.

Lägga upp riktlinjer

Under det förberedande mötet deltog Per-Olof Hermansson, förbundsdirektör på kommunalförbundet, Sigbritt Karlsson, rektor på högskolan, och Lena Mårtensson, prorektor på högskolan.

I arbetsgruppen ingår, förutom Hillevi Larsson, även Gustaf Olsson, sektorschef för barn och utbildning i Skövde kommun och tillika ordförande för skol- och utbildningschefsgruppen i kommunalförbundet. Från högskolan deltar Susanne Gustavsson, Jan Zirk och Stefan Karlsson. De representerar ämnen som kan komma i fråga för en eventuell utbildning samt utbildningskvalitet.

– Arbetsgruppen har ännu inte haft sitt första möte så jag vet inte alls vilka kategorier av lärare som kan bli aktuella. Vi måste prata om vad vi behöver mest, och först. När vi träffas första gången ska vi lägga upp riktlinjerna.

Positivt på högskolan

Inte heller från högskolans sida vill man säga något om vad resultatet skulle kunna bli utan diskussionerna i gruppen får utvisa det.

– På högskolan ställer vi oss positiva till att föra samtal om lärarutbildning, säger kommunikatör Ulf Nylén.

I dagsläget är det inte satt någon deadline för när samtalen i gruppen ska vara slutförda.