30 jul 2015 10:30

30 jul 2015 10:36

Avgörande tid för Skaraborgsskörden

Väderleken styr grödornas kvalité

Årets bestånd på fälten ser bra ut, men det ostadiga vädret kommer förmodligen leda till en senare skörd för Skaraborgs bönder. Variationer på skördens kvalité är också att vänta om inte solen dyker upp inom de närmsta veckorna.

– Det är värme och sol vi vill ha nu så att mognadsprocessen drar i gång, säger Bengt Karlsson, regionchef väst på Lantmännen lantbruk.

Skörden förskjuts

Få soltimmar och låga temperaturer försenar skörden. Ju längre in på tidighösten man kommer, desto sämre chanser innebär det för grödorna. Dagarna blir kortare och risken för regn ökar. Mycket regn vid skördetid kan exempelvis göra så att vetets bakningsegenskaper försämras, och istället behöver säljas som foder. Det betyder mindre pengar för lantbrukarna. Bengt Karlsson ser dock ingen anledning till oro.

– Det är absolut ingen panik. Ser man på fälten så ser det väldigt bra ut. Vi ska inte heller glömma att en lång mognadsutveckling också kan gynna skörden.

Förra året ledde en värmebölja i juli till att mognaden hos flera grödor stressades fram. Det ledde till mindre kärnor i spannmålen, som betydde mindre skördekvantiteter. Andra grödor mår bra av mycket fukt, exempelvis vallgrödor såsom gräs och baljväxter.

– Vädret är ju det som styr. Men så är det att vara lantbrukare, säger Bengt Karlsson.

Oviss tillvaro

Inge Erlandsson är lantbrukare i Frösve, Stöpen. Han har de senaste fem åren märkt av ökad nederbörd just i skördetid. 2011 och 2012 kunde Inge Erlandsson inte skörda alls i augusti.

– Det innebär helt enkelt en utebliven intäkt, säger han.

Det finns inga försäkringar som täcker sådant. Först efter skörden får lantbrukaren reda på vilken kvalité skörden har. Den avgörs av den man säljer spannmålet till. I Inge Erlandssons fall är det Lantmännen.

– De gör analyser och provtagningar. Då avgörs till exempel om havret blir grynhavre, foder eller bara kan användas som bränsle.

Om årets skörd säger han att kvantiteten av grödor finns uppodlade. Det är just kvalitén på dem som riskerar att variera. Kollegor i norra Skaraborg oroar sig mer. Den höga lerhalten i jorden i kombination med stor nederbörd under våren har gjort att de vårsådda grödorna fått syrebrist och klarat sig dåligt. Hur skörden faller avgörs av vädret de kommande 2-3 veckorna. Om ovissheten säger Inge Erlandsson:

– Så är det alltid.

– Det är värme och sol vi vill ha nu så att mognadsprocessen drar i gång, säger Bengt Karlsson, regionchef väst på Lantmännen lantbruk.

Skörden förskjuts

Få soltimmar och låga temperaturer försenar skörden. Ju längre in på tidighösten man kommer, desto sämre chanser innebär det för grödorna. Dagarna blir kortare och risken för regn ökar. Mycket regn vid skördetid kan exempelvis göra så att vetets bakningsegenskaper försämras, och istället behöver säljas som foder. Det betyder mindre pengar för lantbrukarna. Bengt Karlsson ser dock ingen anledning till oro.

– Det är absolut ingen panik. Ser man på fälten så ser det väldigt bra ut. Vi ska inte heller glömma att en lång mognadsutveckling också kan gynna skörden.

Förra året ledde en värmebölja i juli till att mognaden hos flera grödor stressades fram. Det ledde till mindre kärnor i spannmålen, som betydde mindre skördekvantiteter. Andra grödor mår bra av mycket fukt, exempelvis vallgrödor såsom gräs och baljväxter.

– Vädret är ju det som styr. Men så är det att vara lantbrukare, säger Bengt Karlsson.

Oviss tillvaro

Inge Erlandsson är lantbrukare i Frösve, Stöpen. Han har de senaste fem åren märkt av ökad nederbörd just i skördetid. 2011 och 2012 kunde Inge Erlandsson inte skörda alls i augusti.

– Det innebär helt enkelt en utebliven intäkt, säger han.

Det finns inga försäkringar som täcker sådant. Först efter skörden får lantbrukaren reda på vilken kvalité skörden har. Den avgörs av den man säljer spannmålet till. I Inge Erlandssons fall är det Lantmännen.

– De gör analyser och provtagningar. Då avgörs till exempel om havret blir grynhavre, foder eller bara kan användas som bränsle.

Om årets skörd säger han att kvantiteten av grödor finns uppodlade. Det är just kvalitén på dem som riskerar att variera. Kollegor i norra Skaraborg oroar sig mer. Den höga lerhalten i jorden i kombination med stor nederbörd under våren har gjort att de vårsådda grödorna fått syrebrist och klarat sig dåligt. Hur skörden faller avgörs av vädret de kommande 2-3 veckorna. Om ovissheten säger Inge Erlandsson:

– Så är det alltid.

  • Thea Mossige-Norheim