19 maj 2015 20:28

19 maj 2015 20:28

"Sjukhusen får realistiskt beting"

VÄSTRA GÖTALAND: Klartecken till underskott för Skas

Regionstyrelsen gav klartecken till att Skaraborgs sjukhus får göra ett underskott på 50 miljoner under 2015.

– Varför inte trycka ut pengarna direkt till sjukvården, undrar oppositionsrådet Alex Bergström (S)

Regionstyrelsen behandlade delårsrapporten för det första kvartalet, där sjukhusens ökade underskott är en oroande del, och tog beslut omfattande 18 punkter om hur den ska hanteras. Bland annat får Skaraborgs sjukhus göra ett underskott på 50 miljoner i år, om det är nollresultat på månadsbasis från och med november.

Skas är ett av flera sjukhus med problem.

– Det är viktigt att de för det stöd de behöver. Nu får sjukhusen ett realistiskt beting, säger regionrådet Jonas Andersson (FP).

Kritisk opposition

Oppositionen är kritisk med ledningen. Den menar att det finns pengar i centrala potter som sjukvården ännu inte fått ta del av.

– Vi vill trycka ut pengarna i systemet, och inte hålla kvar dem på central nivå, säger Alex Bergström (S), och tar Skaraborgs sjukhus underskott som ett exempel.

– Jag är orolig för Skas del, men om hälso- och sjukvårdsnämnden fått sina pengar hade det inte sett ut så.

Jonas Andersson om oppositionens kritik:

– Det här början till budgetdebatten, vi har ungefär samma pengar till sjukvården, men vi vill undvika att de försvinner ned i de svarta hål som finns.

Vårdval rehab

Att vårdval rehab kostar mer än budgeterat oroar ledningen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, har ett uppdrag sedan tidigare att se över ersättningsnivåerna. Snart får HSS samma uppdrag av regionfullmäktige.

– Vi ska se vilka åtgärder vi kan föreslå, säger Jonas Andersson.

Alex Bergström:

– Ett vårdval som gett regionen problem. Det har skenat iväg men det är för tidigt att säga vilka grupper som gynnats. Majoriteten får lägga förslag, och har man tagit något i båten får man även ro den i land.

Felräkning

Något beslut om budgeten för 2016 blev det inte. Underlaget om de förväntade pensionskostnaderna för 2017 och 2018 var inte korrekt och måste kontrollräknas. Differensen var hela 800 miljoner. Om en vecka (26 maj) ska ett extra styrelsemöte behandla ärendet.

– Ett flagrant fel, men ingenting för 2016 ändras, säger Alex Bergström.

Regionstyrelsen behandlade delårsrapporten för det första kvartalet, där sjukhusens ökade underskott är en oroande del, och tog beslut omfattande 18 punkter om hur den ska hanteras. Bland annat får Skaraborgs sjukhus göra ett underskott på 50 miljoner i år, om det är nollresultat på månadsbasis från och med november.

Skas är ett av flera sjukhus med problem.

– Det är viktigt att de för det stöd de behöver. Nu får sjukhusen ett realistiskt beting, säger regionrådet Jonas Andersson (FP).

Kritisk opposition

Oppositionen är kritisk med ledningen. Den menar att det finns pengar i centrala potter som sjukvården ännu inte fått ta del av.

– Vi vill trycka ut pengarna i systemet, och inte hålla kvar dem på central nivå, säger Alex Bergström (S), och tar Skaraborgs sjukhus underskott som ett exempel.

– Jag är orolig för Skas del, men om hälso- och sjukvårdsnämnden fått sina pengar hade det inte sett ut så.

Jonas Andersson om oppositionens kritik:

– Det här början till budgetdebatten, vi har ungefär samma pengar till sjukvården, men vi vill undvika att de försvinner ned i de svarta hål som finns.

Vårdval rehab

Att vårdval rehab kostar mer än budgeterat oroar ledningen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, har ett uppdrag sedan tidigare att se över ersättningsnivåerna. Snart får HSS samma uppdrag av regionfullmäktige.

– Vi ska se vilka åtgärder vi kan föreslå, säger Jonas Andersson.

Alex Bergström:

– Ett vårdval som gett regionen problem. Det har skenat iväg men det är för tidigt att säga vilka grupper som gynnats. Majoriteten får lägga förslag, och har man tagit något i båten får man även ro den i land.

Felräkning

Något beslut om budgeten för 2016 blev det inte. Underlaget om de förväntade pensionskostnaderna för 2017 och 2018 var inte korrekt och måste kontrollräknas. Differensen var hela 800 miljoner. Om en vecka (26 maj) ska ett extra styrelsemöte behandla ärendet.

– Ett flagrant fel, men ingenting för 2016 ändras, säger Alex Bergström.