04 maj 2015 21:24

04 maj 2015 21:24

"Antibiotikafri mat i regionen"

MOTION

Sverigedemokraterna vill ha antibiotikafri mat i regionens verksamheter och motionerar om att inköpsrutinerna ändras så att svenskt konventionellt och ekologiskt livsmedel prioriteras.

Partiet pekar, i motionen till regionfullmäktige, på att användning av antibiotika ökar halten av multiresistenta bakterier och att Sverige importerar kött från flera länder som använder mycket antibiotika. SD betonar att bara Island och Norge använder mindre antibiotika än Sverige.

Partiet pekar, i motionen till regionfullmäktige, på att användning av antibiotika ökar halten av multiresistenta bakterier och att Sverige importerar kött från flera länder som använder mycket antibiotika. SD betonar att bara Island och Norge använder mindre antibiotika än Sverige.