17 mar 2015 16:45

17 mar 2015 16:45

Enkla fel ska åtgärdas

LOKALER

Enkelt avhjälpta hinder i regionens egna lokaler ska åtgärdas så att alla kan använda dem, oavsett handkapp eller bakgrund.

Regionen ska satsa 90 miljoner kronor under fyra års tid att rätta till där det finns brister.

– Sjukvården i regionen ska vara fysiskt tillgänglig för alla invånare. Det är glädjande att regionstyrelsen nu fattat beslut om att på allvar ta tag i de lagkrav som har gällt sedan 2010, säger Annika Ottosson, rättighetskommitténs kansli, i ett pressmeddelande.

Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för inventeringen före och efter att enkelt avhjälpta hinder blivit åtgärdade. Efter inventeringen ska fastighetsnämnden åtgärda de brister som kommit fram.

Enkelt avhjälpta hinder i regionens egna lokaler ska åtgärdas så att alla kan använda dem, oavsett handkapp eller bakgrund.

Regionen ska satsa 90 miljoner kronor under fyra års tid att rätta till där det finns brister.

– Sjukvården i regionen ska vara fysiskt tillgänglig för alla invånare. Det är glädjande att regionstyrelsen nu fattat beslut om att på allvar ta tag i de lagkrav som har gällt sedan 2010, säger Annika Ottosson, rättighetskommitténs kansli, i ett pressmeddelande.

Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för inventeringen före och efter att enkelt avhjälpta hinder blivit åtgärdade. Efter inventeringen ska fastighetsnämnden åtgärda de brister som kommit fram.