10 feb 2015 18:59

10 feb 2015 18:59

En miljon till cancerforskning

Sedan starten 2010 har Lions Cancerfond Väst tilldelat 31 olika forskningsprojekt sammanlagt 3 861 000 kronor till patientnära cancerforskning.

Nu utlyser fonden en ny ansökningsomgång och ytterligare en miljon kronor avsätts till cancerforskningsprojekt i västra Sverige.

– Genom forskningsstöd har projekt kunnat genomföras som annars kanske inte skulle ha blivit av, säger Lars Ersmarker, ordförande i Lions Cancerfond Väst, i ett pressmeddelande.

– Vi har stött projekt inte enbart vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Akademin utan också vid sjukhusen i Lidköping, Skövde och Trollhättan. Vi kan därför glädja oss åt, att kunna bidra till kunskapsökningen inom cancerområdet i regionen, till gagn för de cirka 10 000 personer i Västra Götaland, som varje år drabbas av cancer, fortsätter Ersmarker.

Fonden är oberoende och alltså inte knuten till någon institution, vilket gör att alla forskare och sjukvårdspersonal i väst-Sverige kan komma i fråga.

Nu utlyser fonden en ny ansökningsomgång och ytterligare en miljon kronor avsätts till cancerforskningsprojekt i västra Sverige.

– Genom forskningsstöd har projekt kunnat genomföras som annars kanske inte skulle ha blivit av, säger Lars Ersmarker, ordförande i Lions Cancerfond Väst, i ett pressmeddelande.

– Vi har stött projekt inte enbart vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Akademin utan också vid sjukhusen i Lidköping, Skövde och Trollhättan. Vi kan därför glädja oss åt, att kunna bidra till kunskapsökningen inom cancerområdet i regionen, till gagn för de cirka 10 000 personer i Västra Götaland, som varje år drabbas av cancer, fortsätter Ersmarker.

Fonden är oberoende och alltså inte knuten till någon institution, vilket gör att alla forskare och sjukvårdspersonal i väst-Sverige kan komma i fråga.