06 feb 2015 06:00

06 feb 2015 06:00

2014 - ett bra år för folktandvården

Folktandvården i Västra Götaland omsatte 2,2 miljarder kronor under 2014, överskottet blev 14,8 miljoner och 75 procent av klinikerna nådde sitt ekonomiska mål, enligt årsredovisningen som behandlades vid tandvårdsstyrelsens möte.

Vid utgången av 2014 hade 141 716 tecknat avtal om frisktandvård. Under året tecknades 15 878 avtal vilket var över målet.

Sjukfrånvaron är oförändrad sedan 2013 och uppgår till 5,5 procent.

För specialisttandläkare, tandläkare och tandsköterskor har sjukfrånvaron minskat medan den ökat för tandhygienister och klinikchefer.

Vid utgången av 2014 hade 141 716 tecknat avtal om frisktandvård. Under året tecknades 15 878 avtal vilket var över målet.

Sjukfrånvaron är oförändrad sedan 2013 och uppgår till 5,5 procent.

För specialisttandläkare, tandläkare och tandsköterskor har sjukfrånvaron minskat medan den ökat för tandhygienister och klinikchefer.