05 feb 2015 13:24

05 feb 2015 13:25

Fler tar bussen till jobbet med företagskort

Försäljningen av företagskort ökade med 40 procent under förra året, enligt ett pressmeddelande från Västtrafik.

Företagskortet kan köpas av företag och erbjudas till personalen som skattepliktig löneförmån eller med avdrag från nettolönen.

Kortet började säljas 2012 och under det året såldes kort för 16 miljoner kronor. 2013 uppgick försäljningen till 95 miljoner och 2014 såldes kort för 132,6 miljoner, vilket är sex procent av bolagets totala försäljning. 20 000 av kunderna använder sig av företagskortet.

– Det bästa med korten är att fler ställt bilen och valt kollektivtrafiken, säger enhetschef Maria Björner Brauer i ett pressmeddelande.

Företagskortet kan köpas av företag och erbjudas till personalen som skattepliktig löneförmån eller med avdrag från nettolönen.

Kortet började säljas 2012 och under det året såldes kort för 16 miljoner kronor. 2013 uppgick försäljningen till 95 miljoner och 2014 såldes kort för 132,6 miljoner, vilket är sex procent av bolagets totala försäljning. 20 000 av kunderna använder sig av företagskortet.

– Det bästa med korten är att fler ställt bilen och valt kollektivtrafiken, säger enhetschef Maria Björner Brauer i ett pressmeddelande.