05 feb 2015 16:31

05 feb 2015 16:33

DO: Regionen följer inte lagen

Västra Götalandsregionen följer inte lagen i arbetet för jämställda löner, men bara sju av 21 landsting och regioner får godkänt av DO.

Diskrimineringsombudsmannens, DO, granskningar av arbetet med jämställda löner är ingen trevlig läsning för landsting och regioner. Nyhetsbyrån Siren har sammanställt siffrorna och bara sju av 21 är godkända. Nio blev underkända med vissa anmärkningar. Västra Götaland finns i den kategorin.

För Västra Götalands del rörde anmärkningen att en övergripande lönekartläggning och analys gällande lika arbete inte utförts. Enligt lagen är det ett krav. I beslutet konstaterar DO att regionen i övrigt fullgör skyldigheterna enligt bestämmelserna i diskrimineringslagen. DO förutsätter att regionen rättar till bristen och avslutar därmed ärendet, men det kan komma att följas upp.

Lagen slår fast att arbetsgivaren var tredje år ska göra en handlingsplan för jämställda löner. Där ska resultatet av lönekartläggningen och analysen redovisas.

Värst är situationen i Norrland där inget av landstingen får godkänt

– Jag är inte förvånad, men lite besviken. Samtidigt är inte alla brister av det mer allvarliga slaget. Siffrorna är inte riktigt så dåliga som de ser ut, men de är fortfarande inte bra, säger utredaren Björn Andersson, utredare på DO till Siren.

Konsekvensen för de granskade landstingen dock blir i nuläget inte värre än just bassning från DO.

– I de här fallen har det inte fått några följder. Vi påpekar de brister vi ser och avslutar respektive ärende med de påpekandena.

Diskrimineringsombudsmannens, DO, granskningar av arbetet med jämställda löner är ingen trevlig läsning för landsting och regioner. Nyhetsbyrån Siren har sammanställt siffrorna och bara sju av 21 är godkända. Nio blev underkända med vissa anmärkningar. Västra Götaland finns i den kategorin.

För Västra Götalands del rörde anmärkningen att en övergripande lönekartläggning och analys gällande lika arbete inte utförts. Enligt lagen är det ett krav. I beslutet konstaterar DO att regionen i övrigt fullgör skyldigheterna enligt bestämmelserna i diskrimineringslagen. DO förutsätter att regionen rättar till bristen och avslutar därmed ärendet, men det kan komma att följas upp.

Lagen slår fast att arbetsgivaren var tredje år ska göra en handlingsplan för jämställda löner. Där ska resultatet av lönekartläggningen och analysen redovisas.

Värst är situationen i Norrland där inget av landstingen får godkänt

– Jag är inte förvånad, men lite besviken. Samtidigt är inte alla brister av det mer allvarliga slaget. Siffrorna är inte riktigt så dåliga som de ser ut, men de är fortfarande inte bra, säger utredaren Björn Andersson, utredare på DO till Siren.

Konsekvensen för de granskade landstingen dock blir i nuläget inte värre än just bassning från DO.

– I de här fallen har det inte fått några följder. Vi påpekar de brister vi ser och avslutar respektive ärende med de påpekandena.