04 feb 2015 17:10

04 feb 2015 17:10

Ingen lämplig lokal i Mariestad

Östra patientnämndens kansli finns i Mariestad men är på väg till Skövde.

– Utbudet som finns i Mariestad är inte lämpligt för vår verksamhet, säger förvaltningschefen Yvonne Tellskog.

Just nu jobbar tre utredare på patientnämndens kansli, som finns i Regionens hus på Drottninggatan.

Lämnar huset

Regionen ska lämna fastigheten och stora delar ska lokaliseras vid sjukhuset i Mariestad. Tellskog betonar att det inte skulle vara en lämplig lokalisering.

– Det är olämpligt att ligga vägg i vägg med sjukhuset. Vi ska vara en opartisk funktion och det gäller ju även lokalerna. Samtidigt tänker vi på vår personal, det ska finnas en reception där besökare får anmäla sig innan de kan komma in. Säkerheten är väldigt viktig.

Till Skövde

Inga beslut är tagna men Yvonne Tellskog bekräftar att det förs en diskussion om att flytta kansliet till Skövde, där ett nytt regionens hus är på gång.

– Förmodligen kommer det inte finns lämpliga lokaler i Mariestad. Då får det bli Skövde, vi behöver lokaler där tillgängligheten är stor.

Just nu jobbar tre utredare på patientnämndens kansli, som finns i Regionens hus på Drottninggatan.

Lämnar huset

Regionen ska lämna fastigheten och stora delar ska lokaliseras vid sjukhuset i Mariestad. Tellskog betonar att det inte skulle vara en lämplig lokalisering.

– Det är olämpligt att ligga vägg i vägg med sjukhuset. Vi ska vara en opartisk funktion och det gäller ju även lokalerna. Samtidigt tänker vi på vår personal, det ska finnas en reception där besökare får anmäla sig innan de kan komma in. Säkerheten är väldigt viktig.

Till Skövde

Inga beslut är tagna men Yvonne Tellskog bekräftar att det förs en diskussion om att flytta kansliet till Skövde, där ett nytt regionens hus är på gång.

– Förmodligen kommer det inte finns lämpliga lokaler i Mariestad. Då får det bli Skövde, vi behöver lokaler där tillgängligheten är stor.