03 feb 2015 12:39

03 feb 2015 13:44

"Jag hade inte tänkt sluta som verksamhetschef"

Elisabeth Hellström slutar som verksamhetschef för ambulansen och akuten på Skaraborgs sjukhus.

Elisabeth Hellström har haft det ansvaret de senaste åtta åren, men inom kort kommer hon att skifta uppgift.

– Jag ska bli projektledare för hur den nya akuten vid Skas ska fungera och organiseras, säger hon.

Den nya akuten blir betydligt större, modernare och ändamålsenlig än den nuvarande. Kostnaden beräknas till 160 miljoner kronor och projekteringen har inletts. Byggstart lär bli under året och 2018 ska den vara klar.

– Jag hade inte tänkt sluta som verksamhetschef, men när erbjudandet om arbetet med den nya akuten kom tänkte jag om. Jag har ju jobbat mycket med frågan och den är angelägen och viktig.

Vem ersätter dig som verksamhetschef?

– Det är inte bestämt.

När slutar du?

– Det vet jag inte ännu.

Elisabeth Hellström har haft det ansvaret de senaste åtta åren, men inom kort kommer hon att skifta uppgift.

– Jag ska bli projektledare för hur den nya akuten vid Skas ska fungera och organiseras, säger hon.

Den nya akuten blir betydligt större, modernare och ändamålsenlig än den nuvarande. Kostnaden beräknas till 160 miljoner kronor och projekteringen har inletts. Byggstart lär bli under året och 2018 ska den vara klar.

– Jag hade inte tänkt sluta som verksamhetschef, men när erbjudandet om arbetet med den nya akuten kom tänkte jag om. Jag har ju jobbat mycket med frågan och den är angelägen och viktig.

Vem ersätter dig som verksamhetschef?

– Det är inte bestämt.

När slutar du?

– Det vet jag inte ännu.