03 feb 2015 14:30

03 feb 2015 14:45

Fullmäktige godkände planer på bygge i Göteborg

Regionfullmäktige tog beslut om att bygga ett nytt regionens hus i Göteborg.

Regionen ska satsa 920 miljoner kronor på ett nytt regionens hus i Göteborg. Huset ska placeras i närheten av Centralstationen, vid Bergslagsbanans gamla stationshus. Nybygget består av en låghusdel på fem våningar och en höghusdel på 15 våningar. I huset ska de verksamheter, som i dagsläget finns på 15 olika adresser, samlas. Komplexet ska bland annat rymma 900 kontorsarbetsplatser.

Fullmäktige beslöt även att låna upp till en miljard för bygget, att beslutet om att Vänersborg ska vara regionhuvudstad inte påverkas och att den inomregionala balansen inte förändras.

– Vi började 2007 med frågan och nu är vi i mål. Det kommer att bli bra, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Alex Bergström (S) frågade om ”regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson har för avsikt att säkerställa att Falköpings sjukhus även i framtiden har sluten psykiatrisk vård?”

Skas styrelse har äskat om medel för nya lokaler för psykiatrin i Falköping. Ledningen vill ha vissa svar, bland annat om konsekvenser av att ha psyk- och somatisk akut på olika ställen. Skas vill titta på helheten och har begärt att göra en utredning. Agerandet har väckt oron för psykiatrins framtid på Skas i Falköping.

– Vi sätter patienten i centrum och ser behovet att satsa, lokalerna i Falköping är i flera fall slitna och inte ändamålsenliga, säger Johnny Magnusson.

Bergström betonade att investeringen i Falköping bedömts som lönsam och ville ha ett tydligt svar.

Johnny Magnusson:

– Frågan om investeringen är ändamålsenlig gick tillbaka till Skas. Jag har inte noterat att vi fått några svar eller frågor från Skaraborgs sjukhus om det här. Jag inväntar dem, sedan ska de få svar.

Bergström:

– Jag tolkar svaret som att ledningen överväger en flytt.

Fullmäktige godkände den uppdaterade maritima strategin. Carina Gullberg (S) från Gullspång ville lägga in ytterligare ett fokusområde (sjöfart och godsfrakt) i strategin, men var nöjd med skrivningen om ett uppdrag att fortsätta jobba för att stärka just sjöfart och godsfrakt.

– En stor del av gods till och från industrin fraktas på Vänern. En lastbåt motsvarar 100 lastbilar, konstaterade Gullberg.

Regionen ska satsa 920 miljoner kronor på ett nytt regionens hus i Göteborg. Huset ska placeras i närheten av Centralstationen, vid Bergslagsbanans gamla stationshus. Nybygget består av en låghusdel på fem våningar och en höghusdel på 15 våningar. I huset ska de verksamheter, som i dagsläget finns på 15 olika adresser, samlas. Komplexet ska bland annat rymma 900 kontorsarbetsplatser.

Fullmäktige beslöt även att låna upp till en miljard för bygget, att beslutet om att Vänersborg ska vara regionhuvudstad inte påverkas och att den inomregionala balansen inte förändras.

– Vi började 2007 med frågan och nu är vi i mål. Det kommer att bli bra, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Alex Bergström (S) frågade om ”regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson har för avsikt att säkerställa att Falköpings sjukhus även i framtiden har sluten psykiatrisk vård?”

Skas styrelse har äskat om medel för nya lokaler för psykiatrin i Falköping. Ledningen vill ha vissa svar, bland annat om konsekvenser av att ha psyk- och somatisk akut på olika ställen. Skas vill titta på helheten och har begärt att göra en utredning. Agerandet har väckt oron för psykiatrins framtid på Skas i Falköping.

– Vi sätter patienten i centrum och ser behovet att satsa, lokalerna i Falköping är i flera fall slitna och inte ändamålsenliga, säger Johnny Magnusson.

Bergström betonade att investeringen i Falköping bedömts som lönsam och ville ha ett tydligt svar.

Johnny Magnusson:

– Frågan om investeringen är ändamålsenlig gick tillbaka till Skas. Jag har inte noterat att vi fått några svar eller frågor från Skaraborgs sjukhus om det här. Jag inväntar dem, sedan ska de få svar.

Bergström:

– Jag tolkar svaret som att ledningen överväger en flytt.

Fullmäktige godkände den uppdaterade maritima strategin. Carina Gullberg (S) från Gullspång ville lägga in ytterligare ett fokusområde (sjöfart och godsfrakt) i strategin, men var nöjd med skrivningen om ett uppdrag att fortsätta jobba för att stärka just sjöfart och godsfrakt.

– En stor del av gods till och från industrin fraktas på Vänern. En lastbåt motsvarar 100 lastbilar, konstaterade Gullberg.