02 feb 2015 18:18

06 feb 2015 11:02

Fler vårdplatser öppnas på Skas

Skaraborgs sjukhus öppnar drygt 20 nya vårdplatser för att minska trycket.

De drygt 20 platserna öppnas inom kirurgi, ortopedi och medicin.

– Vi ska inte behöva ligga på bristningsgränsen, nu får vi mer luft i systemet, säger sjukhusdirektör Lars Johansson i ett pressmeddelande.

Genom att öka antalet vårdplatser förebyggs bland annat överbeläggningar och utlokalisering av patienter. På ortopedin ökas antalet vårdplatser med 14, för att minska antalet utlokaliserade patienter. Det frigör sex platser i kirurgakutavdelningen, vilket underlättar för kirurgin och urologin.

Medicinavdelningen utökas med fyra vårdplatser. Kardiologen öppnar ytterligare tre vårdplatser och infektion ökar med två.

Förändringarna innebär att cirka 14 sjuksköterskor och 13 undersköterskor krävs för de utökade vårdplatserna. Utökad bemanning på medicinvårdavdelningen, Mava, kräver ytterligare tre vardera från de två professionerna.

Satsningen kostar mellan 15 och 20 miljoner, men pengarna finns redan i form av kostnader för övertid och extrapass.

De drygt 20 platserna öppnas inom kirurgi, ortopedi och medicin.

– Vi ska inte behöva ligga på bristningsgränsen, nu får vi mer luft i systemet, säger sjukhusdirektör Lars Johansson i ett pressmeddelande.

Genom att öka antalet vårdplatser förebyggs bland annat överbeläggningar och utlokalisering av patienter. På ortopedin ökas antalet vårdplatser med 14, för att minska antalet utlokaliserade patienter. Det frigör sex platser i kirurgakutavdelningen, vilket underlättar för kirurgin och urologin.

Medicinavdelningen utökas med fyra vårdplatser. Kardiologen öppnar ytterligare tre vårdplatser och infektion ökar med två.

Förändringarna innebär att cirka 14 sjuksköterskor och 13 undersköterskor krävs för de utökade vårdplatserna. Utökad bemanning på medicinvårdavdelningen, Mava, kräver ytterligare tre vardera från de två professionerna.

Satsningen kostar mellan 15 och 20 miljoner, men pengarna finns redan i form av kostnader för övertid och extrapass.