30 jan 2015 06:00

02 feb 2015 11:01

"Vi har på börjat arbetet på Skas"

VÄSTRA GÖTALAND: Enhetlig cancervård i hela landet

Regeringen skjuter till pengar för standardiserad vård av cancerpatienter och nu ska regionerna och landtingen införa vårdmodellerna.

– Tiden är knapp, vi har redan inlett arbetet på Skaraborgs sjukhus, säger kvalitetsöverläkare Marga Brisman.

För två miljarder, fördelat på fyra år, ska väntetiderna för cancerpatienter bli kortare genom standardiserade modeller för av vården, från upptäckten av en misstänkt tumör tills behandlingen börjar.

Under 2015 ska förlopp för blodcancer, huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer, prostatacancer och cancer i urinblåsa och övre urinvägar, införas hos landstingen och regionerna. Allt från beslut, införande, kontrollfunktioner till olika redovisningar ska vara klart innan 1 november.

I Västra Götaland har Regionalt cancercentrum väst ansvaret. Kvalitetsöverläkare Marga Brisman är Skaraborgs sjukhus representant i projektgruppen. Hon berättar att arbetet redan med att införa vårdmodellerna redan är i gång.

– Vi kan inte vänta, utan håller på med en handlingsplan. På Skas har vi redan börjat informera verksamhetscheferna vad som är på gång, sedan gäller det att få ut planerna på alla berörda enheter. Vi måste även få med primärvården, där upptäcks ju de flesta fallen av cancer. Vi ska se över hur vi kan förbättra samarbetet, det får inte bli några onödiga fördröjningar.

Vad händer med de regionala vårdprogram som redan finns för flera cancerdiagnoser?

– De här har ju tagits fram nationellt, men de ska vara i fas med dem har regionalt.

På Skas förekommer redan utredningar i de fem aktuella cancerdiagnoserna. För några av dem genomförs även behandlingar på Skas. I förloppet beskrivs vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive diagnos, samt vilka tidsramar som gäller.

Just nu jobbar Nationellt cancercentrum på vårdförlopp för ytterligare cancerprocesser, som i sin tur ska införas 2016.

För två miljarder, fördelat på fyra år, ska väntetiderna för cancerpatienter bli kortare genom standardiserade modeller för av vården, från upptäckten av en misstänkt tumör tills behandlingen börjar.

Under 2015 ska förlopp för blodcancer, huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer, prostatacancer och cancer i urinblåsa och övre urinvägar, införas hos landstingen och regionerna. Allt från beslut, införande, kontrollfunktioner till olika redovisningar ska vara klart innan 1 november.

I Västra Götaland har Regionalt cancercentrum väst ansvaret. Kvalitetsöverläkare Marga Brisman är Skaraborgs sjukhus representant i projektgruppen. Hon berättar att arbetet redan med att införa vårdmodellerna redan är i gång.

– Vi kan inte vänta, utan håller på med en handlingsplan. På Skas har vi redan börjat informera verksamhetscheferna vad som är på gång, sedan gäller det att få ut planerna på alla berörda enheter. Vi måste även få med primärvården, där upptäcks ju de flesta fallen av cancer. Vi ska se över hur vi kan förbättra samarbetet, det får inte bli några onödiga fördröjningar.

Vad händer med de regionala vårdprogram som redan finns för flera cancerdiagnoser?

– De här har ju tagits fram nationellt, men de ska vara i fas med dem har regionalt.

På Skas förekommer redan utredningar i de fem aktuella cancerdiagnoserna. För några av dem genomförs även behandlingar på Skas. I förloppet beskrivs vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive diagnos, samt vilka tidsramar som gäller.

Just nu jobbar Nationellt cancercentrum på vårdförlopp för ytterligare cancerprocesser, som i sin tur ska införas 2016.