30 jan 2015 06:00

02 feb 2015 11:01

Skas i Skövde har kortast väntetider

Vården av patienter med cancer i öron- näs- och hals styrs av ett regionalt vårdprogram.

När det kommer en remiss från en vårdcentral om en patient med misstänkt cancer inom öron- näs och hals, ÖNH, kopplas ett noggrant utformat vårdprogram på. Det styr vad som ska göras och vilka tider som gäller.

Inom en vecka ska patienten bedömas på öronkliniken. Utredningen ska vara klar inom två veckor och patienten ska, om det behövs, anmälas till tumörkonferensen på Sahlgrenska inom ytterligare en vecka. Efter konferensen ska behandlingen påbörjas inom två veckor. Efter behandlingen ska patienten regelbundet kontrolleras under fem år.

I programmet har varje sjukhus viss frihet att utforma sina delar inom programmet.

På Skas i Skövde har berörd personal en lokal tumörkonferens varje fredag.

– Då diskuterar vi de patienter vi fått under veckan. Sedan lägger vi även in patienten på avdelningen för att ta alla prover, göra all röntgen som behövs och klara ut alla detaljer. Det är anledningen till att vi håller tiderna så bra; annars skulle det ta flera veckor, säger Leif Johansson, överläkare på ÖNH vid Skas i Skövde.

Just nu ligger Skas på en mediantid på cirka 28 dagar mellan remissens ankomst till den tumörkonferensen i Göteborg, vilket är bäst i regionen.

Tre eller fyra fall av cancer inom ÖNH upptäcks på Skas varje månad. I hela Västra Götaland handlar det om cirka 250 fall per år.

Kontaktsjuksköterska

Lillemor Ekstedt jobbar som kontaktsjuksköterska för patientgruppen vid öron- näs- och hals vid Skas i Skövde. Hon har läst en uppdragsutbildning på 30 högskolepoäng och är en viktig länk mellan patienterna och vården. Lillemor har telefontid under förmiddagarna varje vardag och betonar att tillgängligheten är viktig. Det finns många frågor och tankar efter ett cancerbesked. Då är det viktigt att veta vem man ska vända sig till.

– Personer med cancer behöver hjälp och stöttning. Jag har även blivit en koordinator, men brinner mest för stödet av den som drabbats. Jag försöker även styra så att jag är med på det första besöket, om det finns misstanke om cancer. Det känns bra om patienten får tidig information och att jag finns till för dem. Funktionen är viktig för att skapa trygghet och för att patienten ska känna sig delaktig i sin vård. Jag finns även till för de anhöriga, säger Lillemor.

När det kommer en remiss från en vårdcentral om en patient med misstänkt cancer inom öron- näs och hals, ÖNH, kopplas ett noggrant utformat vårdprogram på. Det styr vad som ska göras och vilka tider som gäller.

Inom en vecka ska patienten bedömas på öronkliniken. Utredningen ska vara klar inom två veckor och patienten ska, om det behövs, anmälas till tumörkonferensen på Sahlgrenska inom ytterligare en vecka. Efter konferensen ska behandlingen påbörjas inom två veckor. Efter behandlingen ska patienten regelbundet kontrolleras under fem år.

I programmet har varje sjukhus viss frihet att utforma sina delar inom programmet.

På Skas i Skövde har berörd personal en lokal tumörkonferens varje fredag.

– Då diskuterar vi de patienter vi fått under veckan. Sedan lägger vi även in patienten på avdelningen för att ta alla prover, göra all röntgen som behövs och klara ut alla detaljer. Det är anledningen till att vi håller tiderna så bra; annars skulle det ta flera veckor, säger Leif Johansson, överläkare på ÖNH vid Skas i Skövde.

Just nu ligger Skas på en mediantid på cirka 28 dagar mellan remissens ankomst till den tumörkonferensen i Göteborg, vilket är bäst i regionen.

Tre eller fyra fall av cancer inom ÖNH upptäcks på Skas varje månad. I hela Västra Götaland handlar det om cirka 250 fall per år.

Kontaktsjuksköterska

Lillemor Ekstedt jobbar som kontaktsjuksköterska för patientgruppen vid öron- näs- och hals vid Skas i Skövde. Hon har läst en uppdragsutbildning på 30 högskolepoäng och är en viktig länk mellan patienterna och vården. Lillemor har telefontid under förmiddagarna varje vardag och betonar att tillgängligheten är viktig. Det finns många frågor och tankar efter ett cancerbesked. Då är det viktigt att veta vem man ska vända sig till.

– Personer med cancer behöver hjälp och stöttning. Jag har även blivit en koordinator, men brinner mest för stödet av den som drabbats. Jag försöker även styra så att jag är med på det första besöket, om det finns misstanke om cancer. Det känns bra om patienten får tidig information och att jag finns till för dem. Funktionen är viktig för att skapa trygghet och för att patienten ska känna sig delaktig i sin vård. Jag finns även till för de anhöriga, säger Lillemor.