29 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:00

Nio steg mot mindre cancerlidande

Nedre gastroteamet vid kirurgen på Skaraborgs sjukhus har infört ett niostegskoncept i samband med behandling av ändtarmscancer.

Sedan arbetssättet införts har andelen patienter som drabbats av sårinfektion minskat från 66 till 9 procent. Arbetssättet har mötts av stort intresse av andra sjukhus i landet, enligt ett pressmeddelande.

Två specialistsjuksköterskor i teamet har skrivit en magisteruppsats om vilka komplikationer som undviks via konceptet.

Sedan arbetssättet införts har andelen patienter som drabbats av sårinfektion minskat från 66 till 9 procent. Arbetssättet har mötts av stort intresse av andra sjukhus i landet, enligt ett pressmeddelande.

Två specialistsjuksköterskor i teamet har skrivit en magisteruppsats om vilka komplikationer som undviks via konceptet.