28 jan 2015 06:00

29 jan 2015 05:55

Så dåligt går sjukhuset

Skaraborgs sjukhus redovisar ett underskott på 55,9 miljoner kronor för 2014.

Budgeten låg på ett underskott på 14 miljoner, men verkligheten blev tuffare.

I resultatet ingår kostnader för omställning och evakueringslokaler, som belastar det egna kapitalet med 26 miljoner. Resterande 30 miljoner är klinikernas negativa resultat. Bland annat är kostnader för den nystartade palliativa avdelningen, det strukturerade utbildningsprogrammet för sjuksköterskor samt för läkarutbildningen är inte helt finansierade.

– Vi har fått investera mer i läkarutbildningen än vi fått i bidrag. Under 2015 kommer det att innebära ökade kostnader på tio miljoner och det var något mindre 2014. Samtidigt är det viktigt att jobba med kvalitet. Vi har lyft frågan till regionledningen, säger sjukhusdirektör Lars Johansson.

Bemanningsföretag

Kostnaderna för bemanningsföretag var dubbelt så stora under 2014 (43,8 miljoner kronor) som året innan. Främst rörde det läkartjänster men kostnaden för stafettsjuksköterskor var nästan sex miljoner.

– På läkarsidan handlade det främst om att hyra in läkare till urologen, barn och psykiatrin, men på barnsidan har rekryteringen lyckats bra och vi räknar med att inte behöva använda hyrläkare där under nästa år.

2015 lär bli minst lika tufft. Lars Johansson betonar att det jobbas med flera åtgärdsplaner.

– Vår egen bedömning är att vi måste klara rationaliseringar på 100 miljoner. Vi fick ju ett extra tillskott på 75 miljoner från regionen, men efter hänsyn till den nya fördelningsmodellen, hyresmodellen och rationaliseringskravet så blev det bara 25 miljoner kvar.

Budgeten låg på ett underskott på 14 miljoner, men verkligheten blev tuffare.

I resultatet ingår kostnader för omställning och evakueringslokaler, som belastar det egna kapitalet med 26 miljoner. Resterande 30 miljoner är klinikernas negativa resultat. Bland annat är kostnader för den nystartade palliativa avdelningen, det strukturerade utbildningsprogrammet för sjuksköterskor samt för läkarutbildningen är inte helt finansierade.

– Vi har fått investera mer i läkarutbildningen än vi fått i bidrag. Under 2015 kommer det att innebära ökade kostnader på tio miljoner och det var något mindre 2014. Samtidigt är det viktigt att jobba med kvalitet. Vi har lyft frågan till regionledningen, säger sjukhusdirektör Lars Johansson.

Bemanningsföretag

Kostnaderna för bemanningsföretag var dubbelt så stora under 2014 (43,8 miljoner kronor) som året innan. Främst rörde det läkartjänster men kostnaden för stafettsjuksköterskor var nästan sex miljoner.

– På läkarsidan handlade det främst om att hyra in läkare till urologen, barn och psykiatrin, men på barnsidan har rekryteringen lyckats bra och vi räknar med att inte behöva använda hyrläkare där under nästa år.

2015 lär bli minst lika tufft. Lars Johansson betonar att det jobbas med flera åtgärdsplaner.

– Vår egen bedömning är att vi måste klara rationaliseringar på 100 miljoner. Vi fick ju ett extra tillskott på 75 miljoner från regionen, men efter hänsyn till den nya fördelningsmodellen, hyresmodellen och rationaliseringskravet så blev det bara 25 miljoner kvar.