27 jan 2015 16:58

29 jan 2015 05:55

"Allt ska inte till Göteborg"

VÄSTRA GÖTALAND: Nytt regionens hus men Vänersborg ska vara kvar som regionhuvudstad

Regionstyrelsen sa ja till nytt regionens hus i Göteborg, men någon byte av regionhuvudstad är inte aktuellt – just nu.
– Allt ska inte flyttas till Göteborg, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Det nya regionens hus, med en del som är fem våningar högt och en del på 15, ska byggas bredvid Centralstationen. Tillsammans med det befintliga ”Vita huset” (Bergslagsbanans tidigare stationshus) ska det rymma cirka 900 arbetsplatser. Verksamheterna i Göteborg, som nu finns på 15 olika adresser, ska samlas i komplexet som ska kosta 920 miljoner kronor och vara klart kring årsskiftet 2018/2019.

S-yrkande

Socialdemokraterna gick med på beslutet mot att ett yrkande från Alex Bergström godkändes.

– Dels ska lånebeloppet vara en miljard och inte 2,2 som det ursprungliga förslaget var. Huset kostar ju 920 miljoner och vi ska inte låna mer än det som behövs. Vi måste ha budgetdisciplin, säger Bergström.

Regionrådet Gunilla Levén (M):

– Det är viktigt med en bred samsyn i en sådan stor fråga. Vi hade en bra diskussion.

Bekräfta beslutet

Dessutom yrkade Bergström att regionfullmäktige ska bekräfta riksdagens tidigare beslut om att Vänersborg ska vara regionhuvudstad i Västra Götaland, inte påverkas av beslutet att uppföra regionens hus i Göteborg. Därmed kommer inte regionfullmäktige att flyttas till Göteborg, vilket många befarat skulle ske i samband med byggnationen, enligt Bergström.

– Lars Nordström har motionerat om en utredning om att byta regionhuvudstad. Enligt mitt sätt att se behöver vi inte göra utredningen. Det är väldigt viktigt att inte allt flyttas till Göteborg, säger Bergström.

Gunilla Leven tolkar inte saken på exakt samma sätt, även om hon tycker att det är bra att tydliggörs att den inomregionala balansen inte påverkas av beslutet om bygget i Göteborg.

– Däremot ska motionen ha sin gång, utredas och beredas, säger hon.

S försiktigt

S har varit försiktigt med byggandet av ”Vita huset”. Marken köptes redan 2010.

– Summan för att bygga är stor, men nu har vi hittat ett alternativt finansieringssätt, förklarar Bergström.

Det nya regionens hus, med en del som är fem våningar högt och en del på 15, ska byggas bredvid Centralstationen. Tillsammans med det befintliga ”Vita huset” (Bergslagsbanans tidigare stationshus) ska det rymma cirka 900 arbetsplatser. Verksamheterna i Göteborg, som nu finns på 15 olika adresser, ska samlas i komplexet som ska kosta 920 miljoner kronor och vara klart kring årsskiftet 2018/2019.

S-yrkande

Socialdemokraterna gick med på beslutet mot att ett yrkande från Alex Bergström godkändes.

– Dels ska lånebeloppet vara en miljard och inte 2,2 som det ursprungliga förslaget var. Huset kostar ju 920 miljoner och vi ska inte låna mer än det som behövs. Vi måste ha budgetdisciplin, säger Bergström.

Regionrådet Gunilla Levén (M):

– Det är viktigt med en bred samsyn i en sådan stor fråga. Vi hade en bra diskussion.

Bekräfta beslutet

Dessutom yrkade Bergström att regionfullmäktige ska bekräfta riksdagens tidigare beslut om att Vänersborg ska vara regionhuvudstad i Västra Götaland, inte påverkas av beslutet att uppföra regionens hus i Göteborg. Därmed kommer inte regionfullmäktige att flyttas till Göteborg, vilket många befarat skulle ske i samband med byggnationen, enligt Bergström.

– Lars Nordström har motionerat om en utredning om att byta regionhuvudstad. Enligt mitt sätt att se behöver vi inte göra utredningen. Det är väldigt viktigt att inte allt flyttas till Göteborg, säger Bergström.

Gunilla Leven tolkar inte saken på exakt samma sätt, även om hon tycker att det är bra att tydliggörs att den inomregionala balansen inte påverkas av beslutet om bygget i Göteborg.

– Däremot ska motionen ha sin gång, utredas och beredas, säger hon.

S försiktigt

S har varit försiktigt med byggandet av ”Vita huset”. Marken köptes redan 2010.

– Summan för att bygga är stor, men nu har vi hittat ett alternativt finansieringssätt, förklarar Bergström.